Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Evangeliske Lærdomme
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
16. kapitel
Joseph F. Smith
Ægteskab, hjem og familie
Ægteskabets nødvendighed
Ægteskabet indstiftet og godkendt af Gud
Ægteskabets rigtighed og nødvendighed
Mænd og kvinder kommer i himlen
Ægteskabet er indstiftet for at jorden kan opfyldes
Evigt ægteskab
Familieorganisationens evighed
Vigtigheden af at gifte sig inden for kirken
Intet ægteskab i himlen
Flerkoneri forbudt
En yderligere erklæring
Ægteskab og store familier er ønskelige
Vær tro imod jeres hustru og jeres børn
Respekter andres rettigheder
Mands, hustrus og børns indbyrdes omgang med hinanden
Vi bør være et eksempel for vore familier
Den sande storhed
Forældre er ansvarlige for deres børn
Misforstået tillid
Faderen er familiens præsiderende myndighed
Fædrenes pligter
Moderskabet er nationens og hjemmets grundvold
Mandens succes afhænger af hustruens duelighed
Forældres pligt
Velsignelse og navngivning af små børn
Pligt til at undervise børn
Hvad I skal lære jeres børn
Hvad børn bør lære
Børns undervisning hjemme og i søndagsskolen
Lær børnene evangeliet
Lær børnene beretningen om Jesu død
Giv børnene med omtanke
Lad ikke børn skrive under på noget som helst
Børn har samme ret som ældster i Herrens hus
Pantsæt ikke jeres hus
Ingen erstatning for et godt hjem
Gudsdyrkelse i hjemmet
Grundvolden for et godt hjem
Det idelle hjem
Hjemmet er grundvolden for alt godt
Trygge hjem
Ej jeres hjem
Pantsæt ikke jeres hus
Pantsætningens onder
Vor første pligt imod vore egne
Ukyskhed, et dominerende onde
Grader af seksuel synd
Renhed
Tre truende farer
Evangeliet er det største
Mandens pligt overfor hustruen
Hustruer og mænd i evigheden
Betydningen af at børn er hengivne
Familien ledet ved kærlighed
Hjemmet og barnet
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3