Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Evangeliske Lærdomme
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
9. kapitel
Joseph F. Smith
Præstedømmet
Gud står ved roret
Forskel mellem præstedømmets nøgler og præstedømmet
Overdragelse af præstedømmet
En autoritativ erklæring
Kirken er ikke menneskeværk
Hvad er præstedømmet?
Præstedømmet - Definition, hensigt og magt
Præstedømmets mission
Hvad er præstedømmets nøgler?
Præstedømmets ordinansers hellighed
Om kirkens ledelse
En velsignelse og en forklaring om præstedømmet
Præstedømmets privilegium til at velsigne
Præstedømmet større end noget andet af dets embeder
Nødvendigheden af organisation
Modtagelse af præstedømmet en alvorlig sag
Hvordan myndighed bør udøves
Myndighed giver varig magt
Ledelsen skal kende sin pligt og udøvelse af myndighed
Hvordan ledere i kirken vælges: Et ord til biskopper
Præstedømmets kvorummers jurisdiktion
Jurisdiktion i stave og ward
Deres pligt, der virker i kirkens tjeneste
Kirkens formål og pligt: Ledernes egenskaber
Ledere skal være modige
Kirkens lederes pligt
Sandheden vil forene os: Nogle ord til kirkens ledere
Ledere skal sætte eksemplet
Det hellige præstedømmes pligt
Hvordan man stemmer på kirkens forslag
Fremgangsmåden med hensyn til at stemme på kirkens ledere
Ledere afhængige af folkets stemme
På næsten alle mandlige medlemmer hviler præstedømmets ansvar
Mange bærer det melkisedekske præstedømme
Præstedømmets kvorummers ansvar
Hvad er præstedømmet?
Hvor og hvordan råd skal søges
Man må rådslå sig med forældrene
Den rette brug af præstedømmets titler
Alle ledere i præstedømmet er nødvendige og bør respekteres
Kontrol med kirkens medlemmer
Præstedømmet bør kende afsnit 107 i Lære og Pagter
Hvem er egnet til at præsidere?
Præstedømmets forpligtelser
Hvordan man fremelsker ære for dem, der bærer præstedømmet
Præstedømmets orden
Præstedømmemedlemmernes optegnelseskort
Alle bør udøve deres myndighed
Israels ledere
Et vidnesbyrd om Joseph Smith og hans efterfølgere
Kirkens lederes godhed
Kirkens præsidenters guddommelige mission
Når Det øverste Præsidentskab skal organiseres
Kirkens præsidenter er blevet inspirerede
Det øverste Præsidentskab ikke nødvendigvis apostle
Præstedømmet og dets embeder
Kirkens præsidents myndighed
Forholdet mellem medlemmerne af Det øverste Præsidentskab
Apostlenes pligter
Apostlenes vidnesbyrd
Det præsiderende Biskopråd
Spørgsmål til generalautoriteterne
Der er ingen grund til at fremhæve fejl hos kirkens ledere
Hjælp generalautoriteterne
Timelig støtte til generalautoriteterne
En velsignelse over stavspræsidentskaber og andre ledere
Råd til stavspræsidenter og biskopper
Stavspræsidenters pligter
Højrådenes pligt
Patriarkers pligter
Højpræsternes pligter
Højpræst-kvorummernes opgaver
Højpræsternes pligter
De halvfjerds' formål og opgaver
De halvfjerds' pligt
De halvfjerds' opgaver
De halvfjerds' kvorum suppleres fra ældsternes kvorum
Ældster forkynder evangeliet
Ældsternes pligter
Biskoppernes og andre præsiderende lederes myndighed
Biskoppers pligter
Biskopper og det mindre præstedømme skal være aktive
Det mindre præstedømmes pligter
Det mindre præstedømme
Biskoprådets arbejde
Det ophøjede ved en lærers kaldelse
Værdien af en lærers arbejde
Det melkisedekske præstedømmes gengivelse
Hyldest til Heber C. Kimball
En hyldest til Erastus Snow
Hensigten med kirkens lederes besøg
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3