Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Skolemateriale
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kirkens præsteskab

Kirken ledes gennem sit præsteskab, derved at ethvert ledelsesembede forudsætter et embede i præstedømmet. Alle værdige mandlige medlemmer af kirken kan bære præstedømmet. Præsteskabet er inddelt i 2 præstedømmmer:

"Det Aronske Præstedømme", opkaldt efter Moses' bror Aron, her uddannes man til at modtage "det Melkisedekske Præstedømme". Melkisedek er en bibelsk person.

DET ARONSKE PRÆSTEDØMMES embeder:

Diakon:
Ordination kan tidligst ske som 12 årig.
Tilberedelse af nadveren er diskonens opgave, ligesom han går til hånde i menigheden.

Lærer:
Ordination kan tidligst ske som 14 årig.
Lærerne uddeler nadveren til kirkens medlemmer, og de besøger også disse i deres hjem sammen med en de bærer Det Melkisedekske Præstedømme.

Præst:
Ordination kan tidligst ske som 16 årig.
Præsten kan bede nadverbønnen, døbe og ordinere andre til præstedømmet.

DET MELKISEDEKSKE PRÆSTEDØMMES embeder:

Ældste:
Ordination kan tidligst ske som 18 årig.
En ældste kan være leder af en menighed (Gren). Embedet bæres af alle kirkens missionærer.

Højpræst:
Ingen tidligste alder for ordination.
En højpræst kan ordineres til biskop og dermed lede en menighed (ward). Ledere på stavsplan er højpræster.

Halvfjerds:
Ingen tidligste alder for ordination.
Leder kirkens organisationer på verdensplan, samt leder kirken i verdensdele. F.eks. Europa.

Apostle:
Ingen tidligste alder for ordination.
Ledere af kirken på verdensplan og særlige vidner om Kristi guddommelighed.

Profet:
Ingen tidligste alder for ordination.
Profet og præsident for kirken.

En lærer har også en diakons pligter, og en præst har også lærerens og diakonens pligter, o.s.v.

Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3