Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Skolemateriale
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kirkens velfærdstjeneste

Kirkens velfærdstjeneste - skabt som et resultat af verdenskrisen i trediverne - har til formål "at hjælpe enkeltpersoner og familier til at tage vare på sig selv og til at fremskaffe de nødvendige hjælpekilder, så hjælp kan ydes dem, som har behov derfor."

For at opfylde ovennævnte har kirken organiseret velfærdstjenesten efter en række principper, hvoraf 3 skal nævnes: Fasteloven, forrådsprogrammet og varehusprogrammet.

Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3