Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Skolemateriale
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kirkens ledelse

På verdensplan ledes kirken af en profet. Han er samtidig kirkens præsident. Til at hjælpe sig har han 2 rådgivere. Sammen styrer de kirkens mange forskellige opgaver; det er profeten som har det afgørende ord.

Til at hjælpe sig har profeten også et råd med 12 mænd, det er kirkens apostle. Disse 12 apostle overtager kirkens ledelse, hvis profeten dør og indtil en ny profet er kaldet. Apostlene tilser kirkens ledelse overalt i verden og taler ofte til kirkens medlemmer.

Til yderligere hjælp findes endnu et råd bestående maksimalt af 70 mænd. Rådet har fået navn efter deres antal, det hedder: "De halvfjerds' første kvorum". Kvorum betyder råd eller forsamling. I takt med kirkens vækst kan dette råd udvides til at omfatte flere, derfor forekommer ordet "første" i titlen.

Mændene i dette råd leder kirkens hjælpeorganisationer på verdensplan, ligesom de leder selve kirken i de enkelte verdensdele.

Kirken i Europa ledes af en præsident og 2 rådgivere. De er bosat i Frankfurt i Tyskland.

Som bindeled mellem præsidentskabet i Frankfurt og Skandinavien findes en Regionalrepræsentant. Han er bosat i Gøteborg.

Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3