Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Läran och Förbunden
Vis til forrige side / ALT-2Læs teksten påengelskLæs teksten pådanskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
112
1 Sannerligen, så säger Herren till dig, min tjänare Thomas: Jag har hört dina böner; dina allmosor hava uppstigit till hågkomst inför mig, å dessa dina bröders vägnar, som äro utkorade till och ordinerade av mina tjänare att böra vittnesbörd om mitt namn och utsända det ibland alla nationer, släkten, tungomål och folk.
2 Sannerligen säger jag dig: Det fanns några få ting i ditt hjärta och hos dig, med vilka jag, Herren, icke var väl förnöjd.
3 Dock, emedan du har ödmjukat dig, skall du bliva upphöjd; fördenskull äro alla dina synder förlåtna dig.
4 Ditt hjärta vare nu vid gott mod för mitt ansikte. Du skall bära vittnesbörd om mitt namn icke blott för icke-judarna utan ock för judarna, och du skall förkunna mitt ord till jordens yttersta ändar.
5 Kämpa därför morgon efter morgon. Låt din varnande röst ljuda dag efter dag, och låt icke jordens invånare få sova om natten för ditt tals skull.
6 Låt det bliva bekant i Sion var din boning är och flytta icke ditt hus, ty jag, Herren, har ett stort verk som du skall utföra genom att kungöra mitt namn för människobarnen.
7 Omgjorda därför dina länder för detta verk. Håll även dina fötter skodda, ty du är utkorad och din väg ligger över bergen och ibland många folk.
8 Genom ditt ord skola många mäktiga nedböjas, och genom ditt ord skola många nedböjda upphöjas.
9 Din röst skall bestraffa överträdaren, och för din näpst skall bitterheten av förtalarens tunga borttagas.
10 Var ödmjuk så skall Herren, din Gud, leda dig vid handen och besvara dina böner.
11 Jag känner ditt hjärta och har hört dina böner angående dina bröder. Var ej partisk så att du älskar dem framför många andra utan älska dem, såsom du älskar dig själv och låt din kärlek överflöda till alla människor och till dem som älska mitt namn.
12 Bed för dina bröder, de Tolv. Förmana dem allvarligen för mitt namns skull; förmana dem för alla deras synder, och var du trogen emot mig och mitt namn.
13 Efter deras frestelser och myckna bedrövelse, se, så skall jag, Herren, söka efter dem, och om de icke förhärda sina hjärtan och göra sig styvnackade emot mig, skola de bliva omvända och jag skall läka dem.
14 Nu säger jag dig, och vad jag säger dig det säger jag de Tolv: Stån upp, omgjorden edra länder, tagen upp edert kors och följen mig; föden mina får.
15 Upphöjen icke eder själva. Knorren ej emot min tjänare Joseph, ty sannerligen säger jag eder, att jag är med honom och min hand är över honom, och de nycklar, som jag givit honom såväl som eder, skola icke fråntagas honom intill jag kommer.
16 Sannerligen säger jag dig, min tjänare Thomas: Du är mannen som jag utvalt till att innehava mitt rikes nycklar - beträffande de Tolv - ute ibland alla nationer,
17 på det du må vara min tjänare att öppna rikets dörr överallt, var mina tjänare Joseph, Sidney och Hyrum icke kunna komma,
18 ty på dem har jag för en liten tid lagt omsorgen om alla församlingarna.
19 Gå därför dit de sända dig, så skall jag vara med dig. Och varhelst du förkunnar mitt namn, skall en vid dörr öppnas för dig, så att de må mottaga mitt ord.
20 Den som mottager mitt ord mottager mig, och den som mottager mig mottager dem - Första presidentskapet - vilka jag har sänt, och vilka jag för mitt namns skull har satt till rådgivare för dig.
21 Åter säger jag dig, att vem helst du sänder i mitt namn efter dina bröders - de Tolv - omröstning, rekommenderade och med myndighet från dig, skola hava makt att öppna mitt rikes dörr för alla nationer, dit du sänder dem,
22 om de ödmjuka sig för mig och förbliva i mitt ord och lyssna till min Andes röst.
23 Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Mörker betäcker jorden och stort mörker människornas sinnen, och allt kött är fördärvat inför mitt ansikte.
24 Se, hämnden kommer snart över jordens invånare, en vredens dag, en lågans dag, en förödelsens dag, en gråtens, sorgens och klagans dag. Såsom en virvelvind kommer den över hela jordens yta, säger Herren.
25 Den skall begynna på mitt hus, och från mitt hus skall den utgå, säger Herren,
26 först över dem av eder, säger Herren, vilka hava bekänt att de känna mitt namn och icke hava känt mig utan hava hädat mig mitt i mitt hus, säger Herren.
27 Sen därför till att I icke bekymren eder angående min kyrkas angelägenheter på denna plats, säger Herren,
28 utan renen edra hjärtan för mig och gån sedan ut i hela världen och prediken mitt evangelium för allt skapat, som ännu icke mottagit det.
29 Den som tror och bliver döpt skall bliva frälst, men den som icke tror och icke låter döpa sig skall bliva fördömd,
30 ty åt eder - de Tolv - och åt dem - Första presidentskapet -som äro utkorade jämte eder att vara edra rådgivare och edra vägledare, är detta prästadömets makt given i de yttersta dagarna och för sista gången, i vilken tidernas fullhets utdelning är.
31 Denna makt haven I gemensamt med dem som någonsin hava mottagit en utdelning ända ifrån skapelsens begynnelse,
32 ty sannerligen säger jag eder, att nycklarna till den utdelning I haven mottagit hava kommit ifrån fäderna och slutligen till eder ifrån himmelen.
33 Sannerligen säger jag eder: Sen huru stor eder kallelse är. Renen edra hjärtan och edra kläder, att icke detta släktes blod skall krävas ur edra händer.
34 Varen trofasta till dess jag kommer, ty jag kommer snart; och jag har min lön med mig till att vedergälla envar såsom hans gärningar äro. Jag är A och O. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2