Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Läran och Förbunden
Vis til forrige side / ALT-2Læs teksten påengelskLæs teksten pådanskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
95
1 Sannerligen, så säger Herren till eder, som jag älskar, ty dem jag älskar, dem agar jag, att deras synder må förlåtas, ty genom aga bereder jag vägen för deras befrielse ur alla frestelser; och jag har älskat eder.
2 Därför måsten I tuktas och stå straffskyldiga inför mitt ansikte,
3 ty I haven begått en svår synd emot mig genom att I icke i allt haven rättat eder efter det stora bud, som jag gav eder angående byggandet av mitt hus,
4 varigenom min avsikt är att bereda mina apostlar till att beskära min vingård för sista gången, så att jag kan utföra min förunderliga gärning och utgjuta min Ande över allt kött.
5 Men se, sannerligen säger jag eder, att många av eder hava blivit ordinerade, vilka jag kallat, men blott få av dem äro utvalda.
6 De som icke äro utvalda hava begått en svår synd i det de vandra i mörker vid middagstiden.
7 Fördenskull befallde jag eder att sammankalla eder högtidliga församling, på det att eder fasta och eder sorg måtte komma upp inför Herren Sebaots öron, vilket betyder första dagens skapare, begynnelsen och änden.
8 Ja, sannerligen säger jag eder: Jag befallde eder att bygga ett hus, vari jag ämnar begåva dem, som jag utvalt, med kraft från höjden,
9 ty detta är Faderns löfte till eder. Därför befaller jag eder att vänta, ja, liksom mina apostlar i Jerusalem.
10 Dock begingo mina tjänare en svår synd, och tvist uppstod i profetskolan. Detta bedrövade mig mycket, säger eder Herre. Därför sände jag dem ut för att tuktas.
11 Sannerligen säger jag eder: Det är min vilja, att I byggen ett hus. Om I hållen mina bud, skolen I hava makt att bygga det.
12 Om I icke hållen mina bud, skall icke Faderns kärlek förbliva hos eder och därför skolen I vandra i mörker.
13 Här är nu visdom och Herrens vilja: Byggen icke huset på världens sätt, ty jag tillåter eder icke att leva på världens sätt.
14 Byggen det därför på det sätt, som jag skall visa tre av eder, vilka I skolen välja och ordinera därtill.
15 Dess storlek i inre hallen skall vara femtiofem fot brett och sextiofem fot långt.
16 Nedre delen av inre hallen skall invigas åt mig för edert sakrament, eder predikan, fasta, bön och för uppsändande av edra allra heligaste önskningar till mig, säger eder Herre.
17 Övre delen av inre hallen skall invigas åt mig till mina apostlars skola, säger Sonen Ahman, eller med andra ord Alpha, eller med andra ord Omega, nämligen Jesus Kristus, eder Herre. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2