Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Läran och Förbunden
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten pådanskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
17
1 Se, jag säger eder, att I måsten förlita eder på mitt ord, och om I gören det av ett uppriktigt hjärta, skolen I få se plåtarna och likaledes bröstplåten, Labans svärd, Urim och Tummim, som Jareds broder fick, när han talade med Gud ansikte mot ansikte på berget, samt den förunderliga vägvisaren, som gavs Lehi, då han uppehöll sig i ödemarken vid Röda havets stränder.
2 Genom eder tro skolen I få se dem, ja, genom den tro som de forna profeterna hade.
3 När I haven fått tro och haven skådat dessa ting med edra ögon, skolen I vittna därom genom Guds kraft.
4 Detta skolen I göra, att min tjänare Joseph Smith den yngre icke må förgöras, på det jag må fullborda mina rättfärdiga avsikter med detta verk för människornas barn.
5 I skolen betyga, att I haven sett dessa ting, ja, såsom min tjänare Joseph Smith den yngre har sett dem; ty det är genom min makt och emedan han hade tro som han sett dem.
6 Han har översatt boken, ja, den del därav, som jag befallde honom, och likavisst som eder Herre och Gud lever, är den sann.
7 Därför haven I fått samma kraft, samma tro och samma gåva som han.
8 Om I hållen dessa mina senaste bud, som jag givit eder, skola helvetets portar icke bliva eder övermäktiga, ty min nåd är eder nog, och I skolen bliva upphöjda på den yttersta dagen.
9 Jag, Jesus Kristus, eder Herre och eder Gud, har talat detta till eder. på det jag må utföra mina rättfärdiga planer för människornas barn. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3