Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Hvilken kirke er den rigtige?
Vis til forrige side / ALT-2Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Snæver er den port der fører til Kristus
Mark E. Petersen

Frelse findes kun gennem Jesus Kristus. I ham og kun i ham alene er der forløsning. Men Kristus har sin egen måde at arbejde på. Guds veje er ikke menneskets veje. Herren har forordnet det således at menneskene kan blive frelst gennem evangeliet, ved hjælp af hans kirke. I hans kirke findes profeter og apostle "for at gøer de hellige fuldt beredte til deres tjeneestegerning, at opbygge Kristi legeme". (Ef. 4:11-13) Men hvor findes der en sådan kirke? Hvordan vil vi kunne kende den, når vi møder den? Lad os huske den lektie som Paulus gav korinterne og som allerede er nævnt. Kirken er som et menneskeligt legeme. Alle lemmerne må være nær tilknyttet hinanden. Den ene del kan ikke sige til en anden: "Jeg har ikke brug for dig." Findes der en sådan kirke på jorden? Indtil 1830 var der ingen. Den var gået tabt ved det frafald, vi har beskrevet i denne pjece. Men i 1830 oprettede den Almægtige igen sin kirke på jorden. Han har kaldet profeter og apostle i vore dage til at lede hans værk. Under himmelsk vejledning organiserede de hans kirke efter samme mønster, som den første blev oprettet efter i fordums tid. Præstedømmets magt er gengivet til jorden ved englebetjening. Alle den første kirkes gaver og hele dens magt er gengivet. De kom ikke fra nogen af de eksisteredne kirker. De kom ikke fra noget gruppesamfund, oprettet af mennesker, ej heller fra nogen politisk gruppe. De kom fra Himlen. Hellige engle bragte dem rene og ubesmittede til jorden. Den genoprettede kirke er kendt som Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - med hovedkvarter i Salt Lake City. Den er organiseret nøjagtigt som foreskrevet i skriften. Den ledes af profeter og apostle, ligesom kirken blev på Peters og Paulus' tid. Den indbyder alle mennesker til at modtage dens budskab, for det er et budskab om frelse for alle, både jøder og ikke-jøder, både trælle og frie.

Vis til forrige side / ALT-2