Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Hvilken kirke er den rigtige?
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Som på Peters og Paulus' tid
Mark E. Petersen

Læg mærke til hvordan dette passer med de forhold, der herskede på Peters og Paulus' tid. Paulus skrev et brev til Timoteus, som tilsyneladende var en yngre mand. Paulus råder Timoteus til ikke at tillade noget menneske at ringeagte ham for hans ungdoms skyld. Og så siger han: "Forsøm ikke at bruge den nådegave, du har, den, som blev givet dig ved profeti og med håndspålæggelse af ældsterådet" (1. Timoteus 4:14). På Martin Luthers og Henrik VIII's tid var der ikke et menneske på jorden, som troede, at Gud på det tidspunkt ville give åbenbaringer. Tværtimod forkyndte de at Himlen var lukket, åbenbaringerne var ophørt, der var ikke flere profeter og at alt det, Gud havde sagt, fandtes i Bibelen. Da der nu ikke mere blev givet åbenbaringer og der heller ikke var nogen profeter, hvorledes kunne mænd så kaldes af Gud til at udføre præstetjeneste? Det blev der tydeligvis heller ikke. De blev kaldet af mænd med politisk myndighed eller af mennesker, som selv tiltog sig retten til at organisere deres egne kirker. Et menneske kan ikke virke på Herrens vegne uden guddommelig myundighed. Guds kirke kan ikke eksistere på jorden, uden Gud har godkendt dens ledelse. Hvis der ikke gives åbenbaring til en levende profet, kan der ikke være nogen godkendt ledelse. Man kan oprette gruppesamfund og nogle vil måske blive kaldt kirker, men hvis de får guddomlig vejledning i overensstemmelse med den plan som Gud har lagt, er vi nødt til at indrømme, at sådanne gruppesamfund, eller kirker, er menneskeværk uden guddommelig kaldelse. Sådanne grupper kan virklig gøre meget godt. De kan være til stor trøst for deres medlemmer. Men når det drejer sig om at frelse sjæle ind i Guds rige, så er forholdet et helt andet.

Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3