Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Hvilken kirke er den rigtige?
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kun Gud kan give guddommelig myndighed
Mark E. Petersen

Med hvilken ret kunne disse kirker udføre ordinanser til frelse, således om Gud havde pålagt mennesker det, hvis ingen af dem havde guddommelig myndighed til at gøre det? Skrifterne lærer tydeligt at kun de, som har guddommelig fuldmagt, kan udføre ordinanser, som Herren kan acceptere. Der er mange eksempler på at Gud har forkastet præster som ingen myndighed havde. Denne lektie blev hebræerne grundigt belært om. I brevet til Hebræerne kapitel 5 vers 4 omtaler brevskriveren præstedømmet og dets funktioner. "Og ingen tiltager sig selv den værdighed, men man må som Aron kaldes dertil af Gud". Sådan er Herrens forskrift. Intet menneske kan administrere Guds ordinanser og præstedømme, med mindre de kaldes, som Aron blev kaldet. Hvordan blev Aron kaldet? Kendsgerningerne herom finder vi i 2. Mosebog kap. 28 vers 1: "Du skal lade din broder Aron og hans sønner tillige med ham træde frem af israelitternes midte og komme hen til dig, for at de kan gøre præstetjeneste for mig..." Dette blev sagt til Moses, som var en Guds profet. Herren gav ham de her citerede instruktioner, idet han bemyndigede ham til at kalde og ordinerer Aron og hans fire sønner til præstetjeneste. Dette var en åbenbaring - en åbenbaring som der på dette tidspunkt var særlig behov for. Måden, hvorpå mænd skulle kaldes til præstetjeneste, var dermed klarlagt. Gud giver sin profet en åbenbaring og efter Guds anvisning kalder profeten den således udvalgte til arbejdet. Vi læser, som ovenfor citeret, at ingen selv kan tage sig den ære at udføre tjenste for Gud, med mindre de er kaldet på sammen måde som Aron blev det. Det vil altså sige at der i Guds sande kirke er nødt til at være en profet. Der må være stadig åbenbaring, hvorved mennesker kan kaldes, af Gud selv, til at arbejde.

Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3