Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Hvilken kirke er den rigtige?
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Endnu en kirke oprettes ved verdslig magt
Mark E. Petersen

Omkring dette tidspunkt havde den britiske kong Henrik VIII en kontravers med den katolske kirkes ledelse. Han sendte et andragende til kirken i Rom og fik afslag. I sin vrede fratog han kirken dens ejendom og oprettede med Parlamentets hjælp sin egen kirke. Atter spørger vi: Skette dette ved guddomelig myndighed? Nej, det var en politisk handling. Var det så Guds kirke, der var blevet oprette, eller var den dannet af mennesker efter kongens behag og behov? Den protestantiske kirke forgrenede sig til andre lande. Alle bestræbelser var enten at reformere den eksisterende kirke eller at oprette en ny, baseret på egne synspunkter, som man havde fået ved selv at læse og fortolke Bibelen, som netop var begyndt at komme ud blandt folk. I intet tilfælde påstod man at have fået ny åbenbaring fra Himlen. Ingen gejstlig foregav at have modtaget guddommelig myndighed. Man indrømmede derimod fra alle sider, at der hvor man havde oprettet en statsreligion, var det sket ved politisk bemyndigelse - nemlig fra det pågældende lands politikere. Derfor havde de allesammen nok politisk myndighed men ingen guddommelig myndighed. Senere i reformationstiden var der - som der er i vore dage - visse grupper som dannede deres egne kirke, ene og alene fordi de ønskede at læse og studerer Bibelen og derefter følge, hvad deres egen samvittighed bød dem. Sådanne kirker havde ingen politisk betydning, men de kunne, ligesom statsreligionerne, heller ikke påberåbe sig guddommelig myndighed til at gøre som de gjorde.

Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3