Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Hvilken kirke er den rigtige?
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
En kirke dannes ved verdslig magt
Mark E. Petersen

Denne beslutning resulterede i at Johann organiserede en kirke, helt anderledes end den romerske. Han udnævnte Luther og hans ven, Philip Melanchtohon, til at udarbejde nogle retningslinier for afholdelse af gudstjeneste og til at opstille nogle regler for, hvorledes kirken skulle ledes, så den svarede til Luthers synspunkter. De skulle også træffe afgørelser om gejstlighedens pligter og deres løn. Dette gjorde reformatorerne med glæde og den nye kirke kom således under fyrst Johann af Sachsens formynderskab. Der blev udført ordinanser, ordet blev forkyndt og i denne nye kirke fik folk vejledning i, hvordan de skulle leve et religiøst liv. Ved hvilken myndighed blev denne nye kirke oprettet? Ved fyrst Johann af Sachsens myndighed. Og hvem var han? En politiker. Havde han den guddommelige myndighed, som er nødvendigt for at oprette Guds kirke? Han påstod ikke at han havde den, og det havde han heller ikke. Den eneste myndighed han havde var politisk. Der var andre tyske fyrster, som sluttede sig til ham, selv om der også stadig var nogle, som var trofaste mod paven. Men den nye kirke, som blev opkaldt efter Luther, havde fremgang. Mange af dens lærdomme forekom dog lige så fjernt fra skriften, som de lærdomme de søgte at reformere, men ikke desto mindre blev de populære, og bevægelsen bredte sig. Også i Skandinavien tog kongerne selv affære og styrtede de katolske biskopper. De oprettede protestantiske kirker i deres lande og gav dem myndighed til at føre arbejdet videre. De gjorde den nye protestantiske tro til statsreligion og folket accepterede den. Var der nogen, som havde guddommelig myndighed til at oprette en ny kirke? Ingen. Det var ved kongernes politiske myndighed forandringen skete. I Schweiz, hvor Calvin og Farrel arbejdede for reformationen, var det også den politiske magt, der varetog arbejdet. Byrådet i Geneve overtog den katolske biskops myndighed, på det religiøse område, og udvirkede overgangen til protestantismen. Forandringen var hovedsagelig politisk, selv om den optrådte i religiøs forklædning. Det råd, som afsatte biskoppen, havde overdraget sig selv hans myndighed og funktioner. De kunne kun afskedige ham som verdslig hersker ved at afsætte ham som Gen,ves gejstlige overhoved; og da de gjorde det, overtog de retten til henholdsvis at afsætte og efterfølge ham i disse funktioner. Denne ændring gjorde den verdslige myndighed til gejstlig myndighed.

Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3