Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Hvilken kirke er den rigtige?
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Statsledet
Mark E. Petersen

Herefter udvalgte kejserne jævnligt nye gejstlige og afskedigede andre, ordnede adskillige sager indenfor kirken, sammenkaldte til rådsmøder og ledede på mange andre møder det, som blev kaldt "Guds værk". Dette gjorde de fordi de havde gjort kirken til en afdeling af det romerske rige, og derved sat sig selv i spidsen for kirken, men stadig blev alt, hvad de udførte, gjort ved politisk magt - ikke ved gudommelig myndighed. Vil nogen virkelig påstå, at den kirke var Guds kirke? Eller var den Cæsars kirke? I denne første tid udviklede der sig blandt biskopperne et ønske om at de, som præsiderede over større områder, skulle have en større rang end de, som præsiderede i mindre byer og landsbyer. Dette førte til at biskopperne i hovedstadsområderne (ærkebiskopperne) fik myndighed over biskopperne i de mindre områder, hvilket fuldstændig ændrede den ligeretsstilling, som biskopperne havde haft fra begyndelsen. Når der blev organiseret nye menigheder, i udkanten af disse hovedsæder, valgt disse ærkebiskopper andre til at præsiderer der. Disse blev kort og godt kaldt biskopper for de pågældnende områder.

Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3