Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Hvilken kirke er den rigtige?
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Regeringen får større magt i kirken
Mark E. Petersen

Kort tid efter sammenkaldte kejser Konstantin - igen i kraft af sin kejserlige myndighed og som verdslig regent over den vestlige halvdel af det romerske kejserrige - alle biskopperne i den del at riget, som stod under ham, til et rådsmøde i Arles. Nogle af de gejstlige, som var til stede, kom med indvendinger mod de beslutniger, der blev truffet vedrørende dåb og myndighed inden for kirken. Konstatin anvendte magt for at få dem til at følge sig. Det blev til et større blodbad. En hel del af dem, der slap med livet i behold, blev bandlyst - men Konstantin fik sin vilje. I stedet for de biskopper, der gik imod ham, valgte han andre efter sit eget hoved - stadig i kraft af den politiske myndighed han havde som kejser. Men dette var kun begyndelsen til indsættelsen af biskopper, valgt af verdslige herskere. I Alexandria nedsatte han et råd, bestående af alle kirkens biskopper, som skulle beskæftige sig med læren om Guds natur. Han lyttede til de stridende biskoppers argumenter og gik ind for den athanassianske version. Arianerne, som stadig kom med indvendinger, blev bandlyst, og der blev indsat nye biskopper i deres sted. Ved hvilken myndighed? Konstatin havde ingen. Han handlede som kejser, og den myndighed, hvormed han udvalgte disse biskopper, var politisk - ikke guddommelig. Og de blev Konstantins udvalgte - ikke Herrens. Ved rådet i Nikæa tog Konstantin - der var en uinspireret udøbt mand, som havde begået mord indenfor sin egen familie - skridtet til grundlæggelsen af den senere kristendoms lære, vedrørende den Guds væsen og natur, som de dyrkede, og dette gjorde han ved hjælp af sin politiske magt. Men selv da kunne han ikke holde sig til den en gang trufne beslutning; han skiftede ustandselig mening. Det ene øjeblik støttede han Arius' lære, det andet øjeblik holdt han med Athanasius. Hans venner overtalte ham til at ændre kirkens officielle lære den ene gang efter den anden i løbet af nogle få år. Ethvert ærligt menneske må spørge sig selv om Gud leder sin kirke gennem en mand som Konstantin.

Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3