Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Hvilken kirke er den rigtige?
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Politisk medhold
Mark E. Petersen

Så kom den tid, hvor Konstantin den Store kom til magten. Han så en politisk fordel i at indføre den kristne religion. Ikke fordi han selv var omvendt, for han forblev soldyrker det meste af sit liv - det varede i hvert fald 25 år før han lod sig døbe til kristendommen.

Han var af den mening, at med den popularitet, den nu så forandrede kirke nød, ville den blive fremtidens religion. Efter en netop overstået borgerkrig mente han at den statsreligion, der var så populær som kristendommen nu var blevet, ville kunne hjælpe ham til at styrke kejerdømmet. Derfor tog han sig for at beskytte den kristne religion. Kejseren fik en vældig indflydelse på kirkens virksomhed ved at gøre den til den foretrukne religion i staten. Senere kom kirkens ledelse endda med ind som led i den borgerlige regering, hvilket betød at kejseren så kunne bestemme næsten lige så meget over den som over andre dele af regeringen. Konstantin lagde mærke til den splittelse som fandtes i kirken, og han påtog sig at ordne disse vanskeligheder. Først vendte han sig til Afrika, hvor der var ved at udvikle sig en yderst bitter kirkestrid. Han forsøgte at bilægge den ved hjælp af sin kejserlige myndighed. Det var ikke som en Herrens repræsentant han nåede sit resultat, for han var endnu ikke selv kristen, han var stadig soltilbeder. Han havde ingen gejstlig myndighed og gjorde heller ikke fordring på at have den. Men politisk havde han hele magten. Det var ved hjælp af sin politiske myndighed som kejer, han fik standset den afrikanske strid.

Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3