Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Hvilken kirke er den rigtige?
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Johannes overlevede Peter
Mark E. Petersen

Peter og Paulus døde omkring år 68 e. Kr. - formodentlig i Rom. I dette år forkyndte Johannes i Efesus og det var herefter han blev sendt til Patmos, hvor han blev, til kejser Domitian døde i år 96 e. Kr. Derpå tog Herren Johannes ud af tjenesten og man har intet hørt fra ham efter år 101. Hvorfor fik Johannes ikke lov til at opholde sig længere på dette sted? Fordi ondskaben næsten havde fået overtaget i kirken. Lærdomme og ordinanser blev ændret, myndigheden blev ignoreret og synden trivedes frodigt, selv blandt kirkens medlemmer. Som det huskes blev næsten hvert eneste af De Tolvs breve skrevet for at bekæmpe en eller anden form for frafald i kirken. Læser man brevene omhyggeligt vil denne kendsgerning være åbenbar. Nogle af medlemmerne fornægtede Kristus, andre troede ikke længere på opstandelsen; jødernes lærdomme havde vundet indpas og forvansket meget i kristendommens udøvelse og strålende, hedenske skikke sniger sig ind i de kristne ritualer. Guds sande lære var gået tabet. Den græske filosofi havde næsten fortrængt de enkle sandheder om guddommen. Folk fornægtede Kristus og hans kirke, og opstillede deres egne lærdomme og formularer. Men alt dette var forudsagt. Herren forudså at der ville komme et frafald. Han ville ikke lade den sidste af sine tolv salvede blive tilbage blandt en gruppe frafaldne - lige så lidt som han ville blive ved med at udføre mirakler for de vantro i Kapernaum. Derfor blev Johannes taget bort.

Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3