Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Hvilken kirke er den rigtige?
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
De lokale embedsmænd var biskopper
Mark E. Petersen

Eftersom apostlene havde fået befaling om at gå ud i verden og prædike for al skabning, kunne de ikke blive i en bestemt by og "våge over" de nyomvendte. Det var ikke det de var kaldet til. Det påhvilede kirkens lokale ledere at udføre arbejdet i apostlenes fravær. Når apostlene havde omvendt en gruppe troende, udvalgte de derfor lokale ledere - de kaldtes præsiderende ældster eller biskopper - og de skulle lede kirkens sager i de lokale områder. Disse biskopper eller præsiderende ældster havde kun myndighed til at fungerer i det lokale område. Biskopper blev i reglen sat til at lede en større forsamling og de præsiderende ældster tog sig af de mindre. Vi kender i dag navnene på nogle af disse biskopper eller præsiderende ældster. Titus, som Paulus skrev det brev til, som bærer han navn, præsiderede på Kreta. Timoteus, som Paulus også skrev breve til, var den første biskop i Efesus, hvilket fremgår at det andet brev til Timoteus i Bibelen. Linus var den første præsiderende leder i Rom. Da kirken i begyndelsen bredte sig meget hurtigt, blev der snart mange små grene i lige så mange forskellige byer, og i hver gren var der en biskop eller en præsiderende ældste til at lede arbejdet. Alle biskopper havde samme myndighed. Embedet var kun på lokal basis, idet apostlene var den øverste myndighed. På den tid var der ikke tale om at én biskop kunne præsidere over en anden biskop. Skrifterne beretter om apostlenes gentagne besøg i mange af disse grene. Men da de også anvendte pennen som hjælp til at udfylde deres ansvar med at føre opsyn med kirken, skrev de breve til de forskellige grene, og derfor har vi i dag i vore Bibeler breve fra Paulus, Peter, Jakob, Johannes og Judas. Beskrivelsen af den første kirke viser således, at der var mange grene i mange byer, der blev ledet af lokale medlemmer, kaldet til at være biskopper eller præsiderende ældster, med generalautoriteter, nemlig De tolv Apostle, som havde nyndighed over hele kirken.

Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3