Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Hvilken kirke er den rigtige?
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Fortsat åbenbaring i kirken
Mark E. Petersen

Dette var et eksempel på fortsat åbenbaring og vejledning i kirkens arbejde. Åbenbaringen blev givet profeter og lærere som var til stede og den blev tilsyneladende modtaget af disse profeter, hvilket igen viser behovet for fortsat åbenbaring gennem levende profeter i den sande Jesu Kristi Kirke. Skrifterne siger videre: "Da de således var udsendt af Helligånden, drog de ned..." (Apostlenes Gerninger 13:4). I det næste kapitel kan vi læse om nogle af de oplevelser, disse to udvalgte havde. I kapitel 14 vers 14 står der: "Men da apostlene Barnabas og Paulus hørte dette..." Læg mærke til dette: "Apostlene, Barnabas og Paulus." Barnabas' navn nævnes først. Barnabas var mellem de profeter, der mødtes i Antiokia, hvor Barnabas og Paulus, under himmelsk vejledning, blev valgt til denne mission. Mon Barnabas var en 13. eller 14. apostel? Mon Paulus var det? Det mønster, Frelseren havde opstillet, gik ud på at der skulle være 12 apostle, og at der skulle vælges nye, efterhånden som de oprindelige døde. Hvis man omhyggligt læser vers 19, i det første kapitel af Paulus' brev til Galaterne, vil man opdage noget interessant. Her siger Paulus: "Af de andre apostle så jeg ingen, kun Jakob, Herrens bror." Der fortælles ikke mere om det. Enhver, der læser og godkender det guddommelige ord, vil ikke være i tvivl om at der i de dage blev taget skridt til at fortsætte og bevare De tolv apostles Råd som ledende embedsmænd i kirken - med en verdensomfattende myndighed. En del af den guddommelige befaling til De Tolv var, at de skulle gå ud i alverden og forkynde evangeliet for alle mennesker (se Markus 16:15).

Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3