Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Hvilken kirke er den rigtige?
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Så havde kirken igen 12 apostle
Mark E. Petersen

Denne handling havde stor betydning. Den viste uden tvivl at det var Herrens hensigt og plan at der fortsat skulle være et råd med 12 mænd og ikke et med kun 11, 10 eller 9, som til sidst helt ville ophøre med at eksistere. Alt, hvad Paulus fortalte efeserne, fik betydning på grund af det der skete. Det styrkede de hellige. Det viste dem - og alle mennesker - at den kirke, som Frelseren havde organsieret, skulle fortsætte uden ændring, så længe mennesker var villige til at høre og antage det sande evangelium. Blev der valgt andre apostle på den tid?

De fleste vil sikkert først og fremmest tænke på Paulus, men man forbinder almindeligvis ikke hans navn med De tolvs Råd. Men hvorfor ikke? Skulle der være 13 apostle i De tolvs Råd? Eller efterfulgte Paulus en afdød, som havde været i dette hellige råd? Skriften fortæller at Jakob - bror til Johannes, Kristi elskede discipel - også døde. Så var der i hvert fald én ledig plads til Paulus, før han blev kaldet. Er der andre steder i den hellige skrift hvor der tales om udvælgelsen af andre nye apostle? I Apostlenes Gerninger kapitel 13 fortælles om et møde der blev afholdt for kirkens profeter og lærere - nogle af dem nævnes ved navn.

Medens de nu holdt gudstjeneste og tastede, sagde Helligånden: "Udtag mig Barnabas og Saulus til den gerning, jeg har kaldet dem til." Så fastede de og bad og lagde hænderne på dem og lod dem drage af sted. (Apostlenes Gerninger 13:2-3).

Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3