Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Hvilken kirke er den rigtige?
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Apostle er grundvolden
Mark E. Petersen

Tidligere i sit brev talte Paulus til de efesere, som var samlet ind fra verden og som havde omvendt sig til kirken. Han trøstede dem ved at sige:

"Så er I da ikke længere fremmede og udlændinge, men I er de helliges medborgere og Guds husfæller, opbyggede på apostlenes og profeternes grundvold med Jesus Kristus selv som hovedhjørnesten. I ham sammenføjes hele bygningen og vokser til et helligt tempel i Herren". (Efeserne 2:19-21).

Palus sammenlignede kirken med det menneskelige legme for at få korinterne til at forstå, at kirken er en omhyggeligt organiseret helhed. Han lærte dem at alle, som omvender sig, bliver døbt ind i én kirke eller til ét legeme; hvad enten de er jøder eller ej, slaver eller frie, så får de allesammen del i den samme ånd. Men, skrev han:

Legemet består jo heller ikke af ét lem, men af mange. Selv om foden ville sige: "Da jeg ikke er øje, hører jeg ikke med til legemet, så hører det alligevel med til legemet." (1 Korinter 12:14-16).

Og så lærte han dem, at eftersom hver enkel del er nødvendig,så kan ingen af delene sige til den anden: "Jer har jeg ikke brug for." Alt er nødt til at være der for at hele bygningen kan sammenføjes. (Se Efeserne 2:21). Således var det også meningen at den oprindeligt organiserede kirke, med dens ledere, ordinanser og lærdomme, fortsat skulle bevares uforandret til den tid - som han forklarede efeserne - da vil alle bliver ét i troen og bliver fuldkomne i Kristus. (Se Efeserne 4:11-14).

De begivenheder der fulgte efter Frelserens himmelfart viser også tydeligt at kirkens organisation var beregnet til at skulle videreføres. Vi husker at Judas døde efter at have forrådt Jesus. Da der således kun var 11 tilbage, var der en ledig plads i De tolv apostles Råd. Skulle dette Råd nu fortsætte med 11 medlemmer, eller skulle den ledige plads besættes, så der igen blev 12, som der oprindeligt var? Hvis man nu ikke havde valgt nogen til at være Judas' efterfølger og endnu en apostel døde, således at der kun var 10 tilbage, skulle kvorummet så fortsætte med 10 mand? Og hvis de allesammen døde var det så meningen at Rådet helt skulle forsvinde? Hvad var Herrens hensigt? Det blev tilkendegivet hurtigt efter Kristi himmelfart. Alle Jesu discipel blev sammenkaldt til et møde. De bad og anråbte Gud om vejledning. Der var omkring 120 disciple til stede. Peter trådte frem og talte om Davids forudsigelse af Judas' forræderi. Han sagde til de hellige at de måtte vælge en stedfortræder for Judas - én som sammen med dem kunne "være vidne om hans opstandelse" (Apostlenes Gerninger 1:22).

En ny apostel vælges To at de mest hengiven medarbejdere blev nævnt som mulige efterfølgere. Apostlene påtog sig ikke selv det store ansvar at vælge det nye medlem til deres råd. De bad og sagde:

"Herre! du, som kender alles hjerter, vis os, hvem af de to du har udvalgt til at indtræde i dette embede og den apostelgerning, som judas forlod for at gå bort til sit eget sted." Derefter kastede de lod imellem dem, og loddet faldt på Mattias, og han blev regnet med som apostel sammen med de elleve. (Apostlenes Gerninger 1:24-26).

Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3