Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Hvilken kirke er den rigtige?
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Profeter i den kristne kirke
Mark E. Petersen

Der var også profeter i kirken. Apostlene var i virkeligheden selv profeter. På Det gamle Testamentes tid, talte Gud sædvanligvis gennem profeter til det fordums Israel, og han sagde engang at han ikke ville foretage sig noget uden først at åbenbare det til sine tjenere, profeterne. (Se Amos 3:7). Disse profeter modtog åbenbaring fra Gud, når folket havde brug for guddommelig hjælp, og Det gamle Testamente består for en stor del af sådanne åbenbaringer. Frelseren havde ikke tænkt sig at lade sin nyorganiserede kirke være uden himmelsk vejledning. Han vidste at han snart skulle forlade jorden og vende tilbage til sin Fader i Himlen. Derfor satte han profeter i sin nye, kristne kirke. De havde de samme opgaver som de fordums profeter, nemlig at modtage åbenbaring fra Herren, så folk kunne få vejledning, når de trængte til det. Uden vejledning fra Himlen ville der være fare for at kirken kunne blive ført på afveje. Derfor belærte Paulus efeserne om følgende:

"Og han gav os nogle som apostle, andre som profeter, andre som evangelister, andre som hyrder og lærere: for at gøre de hellige fuldt beredte til deres tjenestegerning, at opbygge Kristi legeme, indtil vi alle når frem til at være ét i troen på og erkendelsen af Guds Søn, til mands modenhed og det mål af vækst, da vi kan rumme Kristi fylde" (Efeserne 4:11-14).

Det blev ikke antydet at en sådan organisation nogensinde skulle ændres eller at noget i den ville blive overflødig. Paulus fortsætter ydermere i vers 14 med at erklære at disse kirkeledere skulle beskytte kirkens medlemmer mod falske lærdomme "så vi ikke mere skal være umyndige, der kastes og drives hid og did af alle mulige lærdomme, efter som vinden blæser".

Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3