Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Hvilken kirke er den rigtige?
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Introduktion - Hvilken kirke er den rigtige?
Mark E. Petersen

Da Jesus Kristus levede på jorden oprettede han en kirke. Det var ikke Johannes Døberens kirke - selv om Johannes havde beredt vejen for Kristus. Det var heller ikke Peters, ej heller Paulus' eller Apollos' eller nogen andre af hans disciples kirke. Det var Kristi egen kirke. Han var dens overhoved. Det var ham der skulle organisere og lede den. Kirken var en organisation hvor Kristi tilhængere kunne udarbejde deres frelse og modtage hjælp og trøst, han efterlod dem ikke under uorganiserede forhold. Kirken var en nødvendig hjælp og vejledning for hvert eneste menneske som søgte at gå den trange vej som fører til livet. Indlemmelsen i Kristi kirke skete ved dåb i vand og Kristus viste eksemplet ved selv at lade sig døbe af Johannes. De, som tilsluttede sig hans kirke, blev arvinger til frelse, idet de fik mulghed for at antage hans levevis og blive som ham. Han satte forskellige ledere i sin kirke og de fik hver deres pligter at udføre. (Se Lukas 6:12-16; 10:1; Efeserne 4:11-14). De fik ikke alene befaling om at forkynde evangeliet til hele verden men også om at våge over dem, der tilsluttede sig kirken, på samme måde som hyrder våger over deres hjord, og værne dem mod de "ulve" som kunne komme ind i folden. Apostlene stod over disse ledere og det fremgår tydeligt af skrifterne, at det var Herrens hensigt at der fortsat skulle være levende apostle i kirken, så denne hele tiden kunne blive ledet ved inspiration.

Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3