Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Profeten Joseph Smiths vidnesbyrd
Vis til forrige side / ALT-2Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kirken grundlægges

Medens Mormons Bog var under trykning og således stadig vi i bogtrykkerens hænder, blev vi ved med at aflægge vidnesbyrd og give oplysninger, så ofte som lejligheden tilbød sig. Vi gjorde også vore brødre bekendt med, at vi havde fået befaling til at grundlægge Kirken. I overensstemmelse dermed samledes vi - vi var seks ialt - den 6. april 1830 i dette øjemed i Peter Whitmers hus. Efter at vi havde åbnet mødet med højtidelig bøn til vor himmelske Fader, fortsatte vi i overensstemmelse med tidligere modtagne befalinger og spurgte vore brødre, om de var rede til at antage os som deres lærere i de ting og forhold, der hører ind under Guds rige, og om det var efter deres ønske, at vi gik i gang med at organisere Kirken i overensstemmelse med de ovennævnte befaling, som vi havde fået. Disse forskellige forslag antog de enstemmigt. Så lagde jeg mine hænder på Oliver Cowdery og ordinerede ham til ældste i "Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige", hvorefter han ligeledes ordinerede mig til ældste i denne Kirke. Derpå brød vi brødet, velsignede det og spiste det sammen med dem; vi velsignede ligeledes vinen og drak den sammen med dem. Vi lagde hænderne på hver enkelt tilstedeværende medlem af Kirken, så de kunne få den Helligånds gave, og bekræftede dem som medlemmer af Kristi Kirke. Den Helligånd var udgydt over os i rigt mål - nogle profeterede, medens vi alle priste Herren og frydede os ganske overordentlig.

Vi gik derpå i gang med at kalde nogle andre blandt brødrene og at ordinere det til forskellige embeder i Præstedømmet, således som ånden tilkendegav os det. Efter at vi havde tilbragt en herlig tid sammen med aflæggelse af vidnesbyrd og havde følt den Helligånds kraft og velsignelser, som Herren i sin nåde havde sent os, sluttede vi mødet i forvisning om, at vi nu var virkelige medlemmer, og at Herren havde anerkendt os som sådanne i "Jesu Kristi Kirke", der var organiseret efter det mønster og de bafalinger og åbenbaringer, som Herren havde givet os i de sidste dage, og ligeledes i overensstemmelse med den i Det Nye Testamente omtalte ordning af Kirken.

Dette er Joseph smiths enkle historie, hans fremstilling af de begivenheder, der førte til grundlæggelsen af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige.

Kort efter Kirkens oprettelse drog han med sine tilhængere fra New York til Kirtland, Ohio, i nærheden af den nuværende by Cleveland. Dér blev et smukt tempel bygget, og et omfattende missionærarbejde påbegyndt. Medlemstallet voksede betydeligt. Blandt de åbnede missioner var også den i staten Missouri, hvor flertallet af Kirkens medlemmer slog sig ned.

Det var en tid, da religiøs intolerance blomstrede. Det varede ikke længe, førend de sidste dages hellige fik hadet og fjendskabet at føle; pøbelhobe rottede sig sammen og fordrev dem fra ders veldyrkede farme og deres mødehuse.

De flygtede til Illinois, hvor de i deres nød blev venligt modtaget. I en afsidesliggense egn ved Missisippi, hvor de købte store strækninger sumpland, afvandede de dette og byggede dér den dengang største by i staten Illinois: Nauvoo - "den skønne". Missionærarbejde, både i Amerika og i England, bragte mange nye tilhængere, og i nogen tid var der fremgang på alle områder i Nauvoo.

Dog varede freden ikke længe. Igen førte heftig religiøs intolerance til forfølgelser. Joseph Smith og hans bror Hyrum blev fængslet under falske anklager i Carthage, Illinois. Medens de dér ventede på retsforhandlingerne - under statens højtideligt tilsikrede beskyttelse - blev de den 27. juni 1844 skudt af en bevæbnet pøbel, der havde sværtet ansigterne.

Brigham Young overtog så ledelsen af Kirken. Under hans ledelse forlod de sidste dages hellige Illinois og foretog den historiske vandring til klippebjergene, hvor de takket være deres heltemodige anstrengelser og deres stolte tro blev et stort og mægtigt folk.

I dag har Kirken millioner af medlemmer, som holder Joseph Smiths minde om en sand Guds profet helligt. Det arbejde og de ting, som Kirken og dens medlemmer har opnået, står som et levende vartegn om hans guddommelige kaldelse. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige har sit grundlag i de åbenbaringer, han modtog, i de hellige sandheder, han lærte, og i Præstedømmets fuldmagt, som blev gengivet ved ham.

Vis til forrige side / ALT-2