Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Profeten Joseph Smiths vidnesbyrd
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Otte vidners vidnesbyrd

Det gøres herved vitterligt for alle folkeslag, stammer, tungemål og folk, til hvem dette værk måtte nå: At Joseph Smith, oversætteren af dette værk, har vist os de omtalte plader, der ser ud, som de var af guld; og alle de blade, som ovennævnte Smith har oversat, har vi holdt i hænderne, og vi så også indgraveringerne derpå, der altsammen har udseende af at være ældgammelt, kunstfærdigt udført arbejde. Og vi bærer vidnesbyrd i al troværdighed, at ovennævnte Smith har vist os de omtalte plader; thi vi har set dem og løftet på dem og ved med vished, at omtalte Smith har dem. Og vi giver vore navne til verden for at bevidne for verden, hvad vi har set. Og vi lyver ikke, Gud er vort vidne.

CHRISTIAN WHITMER
JACOB WHITMER
PETER WHITMER, JUN.
JOHN WHITMER
HIRAM PAGE
JOSEPH SMITH, SEN.
HYRAM SMITH
SAMUEL H. SMITH

Vi blev nu ivrige efter at få det ønske opfyldt, som englen, der havde tildelt os Det Aronske Præstedømme, havde givet os: at vi, dersom vi forblev trofaste, ågså skulle få Det melkisedekske Præstedømme, som indebærer myndighed til at give håndspålæggelse for den Helligånds Gave.

(Profeten erklærede senere, at Det melkisedekske Præstedømme blev bragt af Peter, Jakob og Johannes, på et sted ved Susquehannaflodens bredder, mellem Harmony, Susquehanna amt, Pennsylvanien, og Colesville, Broome amt, New York).

Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3