Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Profeten Joseph Smiths vidnesbyrd
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Tre vidners vidnesbyrd

Det gøres herved vitterligt for alle folkeslag, stammer, tungemål og folk, til hvem dette værk måtte nå: At vi gennem Gud Faderens og vor Herres Jesu Kristi nåde har set de plader, som indeholder denne optegnelse, som er en beretning om Nephis folk og ligeledes om lamaniterne, deres brødre, og ligeledes om Jareds folk, der kom fra tårnet, om hvilket der er talt. Og vi ved også, at de er blevet oversat ved Guds gave og kraft; thi hans røst har kundgjort os det, hvorfor vi med sikkerhed ved, at dette værk er sandt. Endvidere bevidner vi, at vi har set de indgraveringer, som findes på pladerne, og at de er blevet os vist ved Guds kraft og ikke af noget menneske. Og vi erklærer i al troværdighed, at en Guds engel kom ned fra himlen, bragte pladerne og lagde dem for øjnene af os, så at vi så og betragtede dem og indgraveringerne på dem; og vi ved, at det er ved Gud Faderens og vor Herres Jesu Kristi nåde, at vi så dem og bærer vidnesbyrd om, at disse optegnelser er sande. Og det er vidunderligt i vore øjne. Ikke desto mindre bød Herrens røst os, at vi skulle bære vidnesbyrd derom, hvorfor vi bærer vidnesbyrd derom for at være lydige mod Guds befalinger. Og vi ved, at dersom vi er trofaste i Kristus, vil vi kunne holde vore klæder rene for alle menneskers blod og blive fundet uplettede for Kristi domstol og bo hos ham I al evighed i himlene. ære være Faderen, Sønnen og den Hellig ånd, som er een Gud. Amen.

OLIVER COWDERY
DAVID WHITMER
MARTIN HARRIS

Kort efter disse begivenheder fremsattes yderligere følgende vidnesbyrd:

Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3