Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormonerne - Hvem er de?
Vis til forrige side / ALT-2Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Lokale organisationer
Gordon B. Hinckley

Som nævnt tidligere er wardet kirkens lokale organisation. Wardets biskopråd, som består af tre mænd, får hjælp af en lang række ledere og lærere. I et gennemsnitsward består denne stab af ca 200 mennesker. Hver har deres bestemte ansvar. Det ville være umuligt for biskoppen og hans to rådgivere at besøge alle medlemmernes hjem mere end en gang om året. Biskoprådet har derfor kaldet nogle mænd der virker som hjemmelærere, og arbejder direkte under dem.

De arbejder to og to sammen, og hvert lærerpar får til opgave kun at besøge nogle få familier. Disse hjemmelærere besøger hvert hjem mindst en gang om måneden. De overbringer familierne ethvert budskab biskoprådet har til dem, og finder ud af om familierne har brug for hjælp. Hvis en familie har økonomiske problemer eller sygdom i hjemmet, aflægger hjemmelærerne øjeblikkelig rapport, så der kan træffes de rette foranstaltninger til at nøden kan blive afhjulpet. Udover besøgende af hjemmelærerne får alle de hjem. hvor der bor en søster, besøg af to besøgslærerinder fra kvindernes organisation, hjælpeforeningen. Disse besøgslærerinder giver den pågældende søster månedens budskab til opmuntring og for at fremme søsterfællesskabet.

Ethvert præstedømmekvorum indenfor wardet eller staven har et præsidentskab, en sekretær og forskellige komiteer som kan sørge for at medlemmernes krav bliver efterkommet.

I hver hjælpeorganisation er der ligeledes et præsidentskab på tre, plus en sekretær og lærere.

Det geniale ved mormonismen er demokratiet som fungerer i disse organiserede grupper. Ethvert kirkemedlem som er villig og i stand til det har noget at gøre. Og indenfor de forskellige stillinger får medlemmerne mulighed for at anvende deres talenter og gøre noget for andre. Alle har et ansvar og under arbejdet med opgaven bliver der studeret og arbejdet, samtidig med at interessen for sagen øges.

Resultatet er en organisation med højt kvalificerede ledere. Der er ingen økonomisk gevinst ved at påtage sig arbejdet. Det betyder faktisk uundgåeligt et betydeligt offer af tid og midler. Men af alt dette udspringer jo det sande, kristne ideal på tjenestegerninger. De mænd og kvinder, som udfører de mange pligter i forbindelse med kirkeopgaver, er ganske almindelige mennesker. Deres usædvanlige dygtighed kommer af deres tro på Jesu Kristi evangelium og deres villighed til at arbejde for at få det til at lykkes.

Vis til forrige side / ALT-2