Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormonerne - Hvem er de?
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Stavsledere
Gordon B. Hinckley

Regionen er organiseret nogenlunde på samme måde som den øverste ledelse. Der er kaldet nogle mænd som regionalrepræsentanter, og de arbejder vederlagsfrit for kirken, idet de fører tilsyn med flere stave og oplærer ledere. En stav ledes af et præsidentskab bestående af tre mænd - en præsident og to rådgivere. og disse assisteres af et råd på tolv mænd.

Stavsbestyrelser sørger for hjælp til de forskellige hjælpeorganisationer i ward og grene. Disse bestyrelser dannes af særlig dygtige lærere og ledere fra de forskellige ward. De besøger wardene og afholder møder med medlemmerne i wardstillinger, og her gennemfører de et oplæringsprogram om undervisningsteknik. På den måde får wardets funktionærer stadig hjælp til at løse deres problemer og øge deres evner til at undervise effektivt.

Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3