Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormonerne - Hvem er de?
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Men hvad med Ralph?
Gordon B. Hinckley

I alt hvad vi her har omtalt har vi udeladt Ralph som er familiens 22-årige søn. Han er i Japan, hvor han virker som missionær for kirken. Han har tilbragt to år i hæren, flere måneder i udlandet. Da han blev afmønstret talte biskoppen med ham om at tage på mission. Han havde sparet nogle penge op og havde planer om at tage på mission. Han glædede sig til det. Når han ikke selv har flere penge vil hans far sende ham hvad han behøver. Hvis det skulle blive nødvendigt vil hans præstedømmekvorum også hjælpe til.

Uden nogen form for løn af kirken er han taget afsted for at forkynde evangeliet i 1 1/2 år. Mere end 30.000 unge mænd og piger samt pensionerede ægtepar arbejder som missionærer. Når Ralph er færdig med sin mission vender han hjem. Han har planer om at fortsætte med at studere jura.

Sådan er i korthed forholdet mellem Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige og familien Jones - samt tusinder af andre familier der rundt omkring i verden er medlemmer af kirken. Kirkens program er udarbejdet så det kan tilfredsstille medlemmernes åndelige behov, give dem mulighed for mental og samfundsmæssig udvikling, samt hjælpe dem økonomisk, dersom det skulle blive nødvendigt. Målet er at gøre dem til bedre borgere, bedre naboer og bedre til at stifte og bevare venskaber.

Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3