Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormonerne - Hvem er de?
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kirken på hverdage
Gordon B. Hinckley

Mandag aften er familien Jones hjemme. Mandag er faktisk kendt som kirkens familiehjemmeaften. Kirkens autoriteter har anbefalet alle familier at tilbringe mindst en aften om ugen sammen. for at nære familiesammenholdet og bevare fællesskabet. Der er ikke berammet wardmøder eller aktiviteter til denne aften. Således kan familien få mulighed for at tilbringe en tid sammen hvor de taler med hinanden, lærer af hinanden og glæder sig over fælles aktiviteter. I ugens løb kan Betty og Bob gå til de regelmæssige aktivitetsaftener. Her får de mulighed for at være sammen med andre, og for at opnå personlig udvikling gennem aktiviteter som skuespil, dans, udendørsaktiviteter, hjemkundskab, musik og tjenesteprojekter. Ind imellem afholdes der fællesaktiviteter for både de unge mænd og de unge piger.

Bob er spejder, for hans familie kan godt lide hvad kirken har opnået på dette område. (Mormonkirken har f.eks. procentvis flere drengespejdere end andre religionssamfund i USA). Der er indrettet et spejderlokale i kirkebygningen, og alle drengene opfordres til at blive spejdere nar de fylder 11 år.

Torsdag aften tager hr. Jones og Bob afsted for at deltage i det projekt præstedømmet arbejder med, hvor de skal støbe cementstien og ordne grunden omkring kirken. Fru Jones kommer lidt senere for at hjælpe med til at servere forfriskningerne. Disse mænd og drenge udgør en interessant gruppe, alle klædt i gammelt tøj, og alle har de en dejlig tid sammen. Der er Nelson som er bankmand, Thomas der er tandlæge, Peterson som er formand på jernstøberiet, Barkley der er mekaniker, Taylor der er entrepenør, Myers der underviser i filosofi samt andre med mange forskellige erhverv. Holdet arbejder under ledelse af bror Taylor, en lille mand der smiler bredt, og som er cementstøber af erhverv. KI. 22.30 er stien støbt, det omliggende område er gjort i stand og ryddet op, forfriskningerne er sat til livs og alle har haft en dejlig tid sammen.

Fredag er Bettys store aften. Blue Ridge staven afholder forårsfest. Wardene i deres stav samles 6 gange om året for at holde sådanne danseaftener i en smuk sal, og de har et godt orkester som spiller til. Når man ser på de unge par, er pigerne klædt i deres fineste kjoler og man skulle ikke tro at dette var en kirkelig begivenhed. Det eneste der måske røber noget sådant er åbningsbønnen, og at der hverken drikkes eller ryges, samt den smagfulde, nydelige påklædning. Der er dog en vis værdig og ophøjet atmosfære. Men der er intet højtideligt dystert eller fromt ved de dansende. De morer sig dejligt.

Lørdag eftermiddag tager Bob og hans far ud for at luge ærter på wardets velfærdsmark. Sammen med de 50 andre får de hurtigt arbejdet gjort. Men i løbet af de kommende uger vil der blive en hel del arbejde, for dette ward har bl. a. fået til opgave at skaffe 8 tons bælgede ærter til kirkens velfærdsprogram.

Størstedelen af den hjælp der ydes dem der har brug for det, dækkes ind ved hjælp af det der produceres indenfor dette program. Dette er muligt på grund af den indsats som ydes af familien Jones og de tusindvis af deres trosfæller.

Sådan kan ugen gå for denne familie, fra søndag til søndag. Men kirken påvirker dem også på andre områder.

Betty har besluttet sig til at gå på universitet. Efter skoletid eller i fritimer vil hun komme til at gå til institut. Dette foregår i en bygning, kirken har opført til dette formål, og den ligger i nærheden af skolen. Her nyder hun sammen med sine kammerater muligheden for at blive undervist i skrifterne af en højt kvalificeret lærer. Dette program er en fortsættelse af seminarprogrammet som tilbydes skoleelever, og det er det hun for tiden deltager i.

Hun kan ansøge om at komme til at gå på Brigham Young universitetet i Provo i Utah, og her kan hun deltage i 4 års undervisning indenfor institutprogrammet som varetages af kirken, men hun har besluttet sig til at gå på statens universitet fordi hun således vil kunne blive boende hjemme.

Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3