Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormonerne - Hvem er de?
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Uddannelse
Gordon B. Hinckley

Uddannelse er ikke blot noget ønskværdigt ifølge mormonernes teologi, den er nødvendig for evig fremgang. Det vi lærer her vil vi bevare, og vi skal fortsat lære i den kommende verden. Det er sandheden vi skal søge, sandheden på alle områder. I kirkens allerførste tid blev følgende påbud givet som en guddommelig åbenbaring: "Det er umuligt for et menneske at blive frelst i uvidenhed." (L&P 131:6). Alle former for uddannelse er derfor et kirkeanliggende. I henhold til dette har kirken i udstrakt grad brugt af sine midler til at bygge skoler. Desuden opfordrer kirken til stadighed de unge til at sætte sig højere mål og gøre sig nyttige ved at uddanne sig.

Denne filosofi er utvivlsomt til en vis grad forklaringen på det høje stade befolkningen i Utah befinder sig på indenfor offentlig uddannelse.

Lige fra kirkens første udviklingstid i Utah har den erklæret sig imod undervisning i sekterisk religion i offentlige skoler. Men samtidig har kirken indset nødvendigheden af religionsundervisning sammen med den regelmæssige, daglige skoleundervisning. For at imødekomme dette behov har kirken oprettet seminarer og institutter for religion i nærheden af offentlige skoler og universiteter. Her tilbydes undervisning i Det gamle Testamente og Det nye Testamente såvel som i kirkens historie og lære. Der findes nu seminar og institut kurser i forbindelse med højskoler og universiteter i alle 50 stater samt i 60 lande og territorier. For nylig opregnede man at der er næsten 700 institutter for religion i De forenede Stater og Canada, 150 af dem har til huse i smukke bygninger som ligger i nærheden af universiteter.

Udover disse faciliteter har kirken Brigham Young universitetet i Provo, Utah, et fuldt anerkendt universitet hvor der er indskrevet mere end 25.000 elever. Dertil kommer Brigham Young universitetets afdeling på Hawaii. Kirken varetager også skoler og universiteter i Idaho, New Zealand, Tonga, på det vestlige og amerikanske Samoa, Tahiti, Mexico, Indonesien og på Gilbert øerne.

Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3