Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormonerne - Hvem er de?
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Visdomsordet
Gordon B. Hinckley

Mormonteologien omhandler så vidt forskellige emner som fra hvordan der ser ud i Himlen til alkoholens onde. Disse to ting er faktisk nært beslægtede. Da mennesket er skabt i Guds billede er dets legeme helligt. Mennesket skal bruge sine kræfter til at forbedre sine vilkår samt forholdet til sine medmennesker og omgivelser. Legemet er tabernakel for ånden og vil blive oprejst med den i opstandelsen.

Der er kort sagt forbundet noget helligt med det menneskelige legeme. Derfor er det forkasteligt dersom en mand eller kvinde skader eller ødelægger sit helbred. Udfra denne filosofi opfordres kirkens medlemmer til at afstå fra alkohol, tobak og andre ødelæggende stoffer som kan gribe ind i helbredet og ens velbefindende. Virkningen af denne lærdom er i mere end hundrede år blevet bevist i de sammenlignende helbredsstatistikker. Ifølge gruppestatistikker lever mormonerne længere end andre grupper, og kan glæde sig over et bedre helbred.

Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3