Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormonerne - Hvem er de?
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Ægteskab
Gordon B. Hinckley

For mange mennesker betyder mormonisme kun et - nemlig polygami eller flerkoneri. Dette har været emnet for skumle beretninger rundt omkring i hele verden. Engang var sådanne historier yderst populære. Men efterhånden som kendsgerningerne kom frem er sådanne skriverier næsten ophørt.

Sandheden om dette er i virkeligheden denne: Mormonismen hævder at være en genoprettelse af alt hvad Gud har udrettet i tidligere uddelinger. I Det gamle Testamente kan vi se at patriarkerne - de mænd som Gud havde udvalgt i fordums tid - havde mere end en hustru med guddommelig godkendelse. Under kirkens udvikling i det 19. århundrede blev det til kirkens leder åbenbaret at en sådan praksis indenfor ægteskabet skulle genindføres.

Bekendtgørelsen af denne lærdom blev et alvorligt chok. De fleste mennesker som var omvendt til mormonismen var puritanere fra New England. Umiddelbart efter at Brigham Young havde hørt om denne nye lære så han et begravelsestog på gaden, og det fortælles at han sagde at han med glæde ville bytte plads med manden i kisten fremfor at skulle efterleve denne lære.

Men kirkens ledere accepterede ikke desto mindre denne befaling fra Gud. Det var ikke nemt for dem. Kun mænd med en stærk karakter, og som havde bevist at de ville kunne forsørge mere end en familie, fik tilladelse til at indgå den slags ægteskaber. Det var kun en lille procentdel af kirkens familier som var flergifte. Denne praksis blev betragtet som et strengt religiøst princip.

Sidst i 1880'erne gennemførte USA's kongres forskellige love der forbød denne praksis. Da USA's højesteret konstituerede denne lov, erklærede kirken sin villighed til at efterleve den. Det kunne ikke betyde noget i betragtning af kirkens fundamentale lærdomme om nødvendigheden af at adlyde landets love.

Dette skete i 1890. Siden den tid har ingen ledere i kirken foretaget vielser af flergifte, og de af kirkens medlemmer som har indgået den slags ægteskaber er blevet udelukket. Der har dog, på grund af forkerte oplysninger, cirkuleret mange latterlige forestillinger om denne praksis. Og disse rygter har tilsløret det sande billede af de sidste dages helliges lære om ægteskabet.

I mormonernes teologi er ægteskabet en hellig kontrakt som er guddommeligt ordineret. Når en mand og en kvinde bliver lovformeligt viet ved præstedømmets myndighed, så er de ikke kun mand og hustru for dette liv alene, men lige såvel i al evighed. Sådanne vielser kan kun finde sted i hellige templer hvoraf kirken for tiden har 20 i brug, og flere er planlagte eller er under opførelse. Tempelvielse kan kun udføres af nogle få mænd som har fået overdraget myndigheden til at udføre en sådan. Biskopper og andre ledere kan kun udføre borgerlige vielser i visse lande, således som præsterne gør det i andre kirker.

Kirken lægger stor vægt på hjemmets hellighed, og lærer at børn er en velsignelse fra Herren. Der findes intet princip som sidste dages hellige lægger større vægt på end ægteskabspagtens hellighed. I mormonernes teologi betragtes hor som den alvorligste synd næst efter mord. Der belæres om at være streng moralsk, og kirken har i udstrakt grad benyttet sine midler og faciliteter til at lære de unge nødvendigheden af moralsk renhed og velsignelserne ved lykkelige ægteskaber.

Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3