Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormonerne - Hvem er de?
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Hvordan er det med Bibelen?
Gordon B. Hinckley

Bibelen er Guds ord, skrevet af mennesker. Den er grundlaget for mormonernes lære. Men sidste dages hellige kan se at der har sneget sig fejl ind i denne hellige bog, på grund af den måde hvorpå vi har fået den. Desuden mener de ikke at den er vejledning nok. De mange forskellige kirkeorganisationer, og de modstridende fortolkninger af fundamentale læresætninger, hvilket har ført til dannelsen af hundredvis af forskellige religionssamfund, bærer vidnesbyrd om Bibelens utilstrækkelighed.

Som supplement til Bibelen har sidste dages hellige tre andre bøger, nemlig Mormons Bog, Lære og Pagter samt Den kostelige Perle. Disse udgør sammen med Bibelen kirkens standardværker.

De lærdomme man finder i disse bøger er ikke i strid med Bibelens lærdomme. De bekræfter guddommeligheden i de hebraiske skrifter og klarlægger tydeligt mange lærdomme som er nævnt deri og som menneskene har været uenige om i århundreder.

Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3