Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormonerne - Hvem er de?
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Åbenbaring
Gordon B. Hinckley

Princippet nutidsåbenbaring er noget fundamentalt i mormonernes teologi. "Vi tror alt, hvad Gud har åbenbaret, alt, hvad han nu åbenbarer, og vi tror, at han endnu vil åbenbare mange store og vigtige ting." (Den 9. trosartikel). Dette er det officielle punkt i læren. Kristne og jøder hævder almindeligvis at Gud viste sig og var leder for udvalgte mennesker i fordums tid. Mormonerne holder på at behovet for guddommelig vejledning er lige så stort i vores moderne, forvirrede verden, om ikke større, end i hebræernes forholdsvis enkle tider. De grundlæggende sandheder som fremsættes i Det gamle og Det nye Testamente er lige så bindende i vore dage som de var dengang de blev fremlagt. Men i vore dage er der problemer som man ikke kendte for århundreder siden. Desuden er nogle af Bibelens lærdomme blevet tolket på så mange forskellige måder, fordi optegnelserne ikke var tydelige, at mange eftertænksomme mennesker ikke ved hvad de skal tro på.

Hvis Gud talte til menneskene i gamle dage er det så ikke fornuftigt at tro at han også kan tale til os i vor tid? Har menneskene tænkt på at nægte Gud rettigheden til at udtrykke sig?

I virkeligheden hævder mormonerne at mormonismen er gamle principper som i vore dage påny er guddommeligt åbenbaret, med fornyet vægt og i sin helhed.

Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3