Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormonerne - Hvem er de?
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Præstedømmet
Gordon B. Hinckley

Præstedømmet hos mormonerne har nogenlunde den samme betydning som tillægges det i andre kirker - myndighed til at handle i Guds navn. Men blandt sidste dages hellige er det ikke kun begrænset til nogle få som er uddannet på universiteter og højere læreanstalter.

Enhver mand og dreng over 12 år kan få præstedømmet såfremt han lever i overensstemmelse med kirkens standarder.

Der er to afdelinger indenfor præstedømmet - det aronske og det melkisedekske. Det aronske beskæftiger sig med kirkens timelige sager. Det melkisedekske, som er af en højere orden omfattende også det aronske præstedømmes myndighed, beskæftiger sig hovedsageligt med åndelige sager.

Inden for disse afdelinger i præstedømmet findes forskellige stadier, som for eksempel diakon, lærer og præst i det aronske præstedømme, og i det. melkisedekske præstedømme, ældste, halvfjerds og højpræst. Drengene ordineres til diakoner når de er 12 år gamle, forudsat at de lever i overensstemmelse med evangeliets principper. Efterhånden som de bliver ældre, bliver de ordineret til forskellige embeder, alt efter deres fremgang og åndelige udvikling.

Hvert embede medfører sit særlige ansvarsområde og myndighed. Bl. a. myndighed til at døbe, til at velsigne nadveren, til at præsidere over forskellige grupper og i højeste tilfælde, præsidere over selve kirken.

Selv om dette præstedømme giver myndighed til at lede og styre kirken og dens medlemmer på det religiøse område, så er måden hvorpå det skal udøves nøjagtigt fastsat. I kirkens lov som vi er overbevist om er guddommeligt indstiftet, står der: "Ingen magt eller indflydelse kan eller bør udøves i kraft af præstedømmet uden gennem overbevisning, langmodighed, mildhed, sagtmodighed og uskrømtet kærlighed; gennem venlighed og sand kundskab, som uden hykleri og uden svig vil udvikle sjælen meget." (L&P 121:41-42).

Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3