Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormonerne - Hvem er de?
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Hvor langt er livet?
Gordon B. Hinckley

Menneskene er evige. De har levet som personer med åndelige legemer før de kom til jorden. Wordsworth har givet udtryk for denne store sandhed i disse udødelige linier:

Vor fødsel er kun en søvn og en glemsel.
den sjæl, som løfter sig med os, vort livs stjerne
har sin oprindelse andetsteds
og kommer fra det fjerne;
ikke i det fuldstændig glemte,
og ikke i yderste nøgenhed,
men som voksende skyer af herlighed kommer
vi fra Gud, som er vort hjem.

(Citeret fra LeGrand Richards bog: Et Stort og Forunderligt Værk, s. 281).

Livet her på jorden i et jordisk legeme er blot endnu et skridt på vejen i vor store, evige vandring fremad. Her får vi mulighed for at gøre erfaringer, for at forbedre og udvikle os. Og på baggrund af det vi tror på og gør her vil vi fortsat leve og udvikle os i livet på den anden side af graven.

I det kommende liv vil der afgjort ikke ske en vilkårlig opdeling af menneskene i to bestemte grupper - nogle i Himlen og andre i helvede. Jesus har erklæret: "I min Faders hus er der mange boliger." (Joh. 14:2, fremhævelse tilføjet). Der vil være forskellige stadier og opholdssteder. Vi vil være i aktivitet og vil stadig lære. Vi vil kende hinanden der ligesom vi kender hinanden her. Vores individualitet vil blive bevaret. "Alt, hvad vi i dette liv opnår på intelligensens område, skal følge med os i opstandelsen." (L&P 130:18). "Guds herlighed er intelligens." (L&P 93:36). Dette er mormonfyndord. Livet har et formål. Det er fremadskridende og fører til guddommelighed.

I de sidste dages helliges filosofi er der ikke noget der hedder reinkarnation eller sjælevandring, intet om en stilstand i Himlen eller et flammende helvede. Himlen ligger i den udvikling der kommer af at forbedre sig og opnå noget. Her kommer de mennesker som har opnået dette mål gennem lydighed mod Guds bud og befalinger.

Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3