Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormonerne - Hvem er de?
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Hvad er mennesket?
Gordon B. Hinckley

Mennesket er i virkeligheden et Guds barn. Der findes intet i universet der har større betydning end det enkelte menneske. Menneskets ånd er undfanget af Gud, og som følge deraf er alle mennesker i bogstavelig forstand søskende. Efter mormonernes opfattelse har begrebet "Gud Faderen og menneskenes broderskab" fået en ny og betydningsfuld mening.

Mennesket er Guds mest storslåede skabelse. Verden blev dannet for menneskenes skyld, og menneskets velfærd er det som ligger Faderen mest på sinde. Men Gud har ikke gjort mennesket til en brik i sit eget spil. Han overbeviser og leder, men tvinger aldrig nogen. Mennesket er frit stillet til selv at vælge hvad det vil.

Der er ikke noget der hedder forudbestemmelse i mormonernes teologi. Handlefriheden er en hellig gave, skænket af guddommen. Og heri ligger svaret på det evige spørgsmål: "Hvis Gud elsker sine børn hvorfor tillader han så at der er krig og stridigheder og at vore kære kommer i fortræd?" Fordi den ret mennesket har fået til selv at vælge mellem godt og ondt, mellem at leve eller ødelægge sig selv, ikke kan brydes.

Hjælper Gud de mennesker der søger ham? Ja, men alle velsignelser bygger på menneskets lydighed imod loven. Menneskene må derfor leve op til de guddommelige principper for at kunne gøre fordring på Guds velsignelser. Kun dem der søger ham og forsøger at gøre hans vilje kan stille krav til ham.

Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3