Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormonerne - Hvem er de?
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Gud og mennesket
Gordon B. Hinckley

Det væsentligste i mormonernes lære er troen på Gud Faderen, på hans Søn, Jesus Kristus, og på Helligånden. Men mormonernes opfattelse kan ikke fremsættes i svage trosbekendelser. Den er enkel og ligetil. Gud har en skikkelse som et menneskes. Han er personlig. Han taler og har talt til mennesket. Han er ophøjet. alvidende og har al magt. Men han er barmhjertig og god. Han er Fader til alle menneskers ånder, og han er dybt interesseret i og bekymret for sine børn. Deres evige velbefindende er hans gerning og ære.

Jesus Kristus er hans Søn der er undfanget i kødet. Han levede, døde og opstod i bogstavelig forstand, som berettet i Det nye Testamente. Han blev menneskenes Frelser og Forløser og det var bestemt før denne jord blev dannet. Han lever stadig som et væsen i sin egen skikkelse og med sin egen personlighed.

Helligånden er en åndelig person, men ikke desto mindre en individuel personlighed. Han virker bl.a. som åbenbarer ved hvem vi "kan kende sandheden i alle ting" (Moroni 10:5), og når vi har omvendt os vil han herliggøre os, så vi ikke er plettet af synd, (se 3 Nephi 27:19-20).

Disse 3 personer udgør tilsammen guddommen. Læren er ikke til at tage fejl af. Den blev kendt som følge af en bemærkelsesværdig oplevelse: Gud Faderen og Jesus Kristus viste sig for Joseph Smith som svar på hans bøn. (Se den detaljerede beretning i traktaten Joseph Smiths vidnesbyrd). Virkningen af denne lære har fået stor betydning for dem der har tro på den og har bedt til Gud som en der både er nærved og personlig.

Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3