Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormonerne - Hvem er de?
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Hvad tror de på?
Gordon B. Hinckley

I de sidste dages helliges religion finder man alle de etiske standarder og fundamentale læresætninger som også findes i Det nye Testamente. De underviser i den gyldne regel, lærer nødvendigheden af at gøre gode gerninger, at tro, omvende sig og blive døbt, om dyd og ære og om behovet for at bede og hvor effektivt det er. Således kunne det måske se ud som om de kun er et religionssamfund blandt utallige andre kristne trosretninger.

Ikke desto mindre er de ofte blevet betragtet som kættere. De formelle trosbekendelser og skriftemål som findes i de romerske og protestantiske kirker, findes ikke i deres religion. Dette er kun hvad man kan forvente eftersom mormonismen ikke er udsprunget fra nogen af de kirker der findes i verden i dag. Det begynder med Bibelens lærdomme. Disse lærdomme benyttes sammen med det dens medlemmer kalder vor tids åbenbaring. Denne kombination har givet mormonismen dens særlig kraft og særpræg.

Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3