Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormonerne - Hvem er de?
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Hvordan er kirkens medlemmer organiseret?
Gordon B. Hinckley

De steder hvor kirken har mange medlemmer tilhører hvert medlem et ward. I områder hvor medlemmerne er færre, tilhører de en gren. Disse ward og grene danner ganske enkelt en kirkelig enhed der kunne sammenlignes med en menighed, som omfatter alle medlemmerne indenfor et bestemt geografisk område.

I et ward er der almindeligvis fra 200 til 1100 medlemmer. Sådan et sted som for eksempel Salt Lake City omfatter et wardområde måske kun 3 eller 4 blokke. I landområder strækker det sig måske over mange kvadratkilometer. Oprindeligt havde hvert ward sin egen kirkebygning, hvor der var en kirkesal, en aktivitetssal og klasselokaler. Som nævnt er det dog i visse tilfælde blevet således indenfor de senere år at der er to eller flere ward om en kirkebygning.

Flere ward sammensluttes i en større kirkeenhed som kaldes en stav. En stav svarer stort set til et stift. I kirken findes der over 8000 ward, der er samlet i mere end 1000 stave. Der findes stave overalt i De forenede Stater og Canada, på De britiske Øer, i det øvrige Europa, på Stillehavsøerne, i Mellem- og Sydamerika, i Sydafrika og visse steder i Det fjerne Østen.

I områder hvor medlemmerne bor spredt, organiseres de i missioner hvor medlemmernes behov dækkes. Sådanne missioner er organiseret overalt i verden. Missionerne er opdelt i distrikter, og distrikterne i grene.

Hvordan er mormonernes præsteskab? Det er, for at sige det mildt, noget usædvanligt i henhold til almindelig praksis i vore dage. Der er ikke noget betalt eller professionelt præsteskab. Der findes et mindre antal af de øverste ledere og missionspræsidenter som får deres leveomkostninger betalt. Hertil kommer de nødvendige specialister og kontorfunktionærer som får deres tid fuldtud betalt af kirken. Det gælder alle som man kunne betegne som ansat personale. Det allerstørste arbejde og de fleste ansvarsopgaver udføres af medlemmerne selv, som ikke modtager nogen økonomisk godtgørelse. De bidrager faktisk gavmildt, ikke kun af deres tid og talenter, men lige så vel af deres midler.

Hvert enkelt ward bliver ledet af en biskop. Han kan være sagfører, landmand, mekaniker, professor eller have et hvilket som helst andet ærværdigt arbejde. Det er nødt til at være en mand der er retskaffen, flittig og hengiven overfor kirken. Han er nødt til at have et godt omdømme der hvor han bor. Hans ansvarsopgaver ligner meget dem som præsten har i andre kirker. Han tilrettelægger gudstjenester, velsigner de syge, sørger for at de fattige bliver hjulpet, leder begravelser, udfører borgerlige vielser og et utal af andre pligter som hører med til at sørge for en stor gruppe menneskers velbefindende.

Hvordan kan han klare dette og derudover tjene til livets ophold for sig selv og sin familie? Det er mildest talt en tung byrde, selv om arbejdet udføres med glæde. Det ville dog være umuligt for en mand alene at klare. Organisering er løsningen. Ethvert aktivt kirkemedlem, som er gammel nok til at gøre et eller andet, har som regel en ansvarsopgave. Nogle har faktisk flere. Og det er almindeligvis således at dem der gør mest, er mest begejstrede for kirken. Organisationen som gør dette muligt og nødvendigt vil blive omtalt i de følgende afsnit.

Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3