Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormonerne - Hvem er de?
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Hvor bor de?
Gordon B. Hinckley

Antallet af mormoner vokser hurtigt og er nu nået op over 10 millioner (1997). Denne internationale kirke har medlemmer spredt ud over hele verden. Kirken har grene i hver eneste stat i USA, i alle canadiske provinser og overalt på De britiske Øer. Man kan finde aktive mormoner i ethvert ikke-kommunistisk land i Europa, såvel som nogle små grupper bag jerntæppet. Når man rejser rundt i verden vil man kunne finde sidste dages hellige forsamlinger på fjerne øer og lande i Stillehavet og på kontinenterne i Asien, Afrika. Australien og Sydamerika.

Fundamentalt er mormonismen den samme i Stockholm eller Mexico som den er i Salt Lake City. Dens filosofi. lærdomme og de lokale organisationer er ens over hele verden. Som det måske kan forventes er kirkens faciliteter dog bedre udviklet og der gøres en større indsats i de områder hvor det største antal medlemmer befinder sig og hvor arbejdet har haft fremgang gennem en længere årrække.

Det største antal kirkemedlemmer bor i De forenede Stater, og her bor der flere i Utah end i nogen anden stat. Der er dog større grupper sidste dages hellige i Idaho, Arizona, Californien og andre vestlige stater. Man kan også finde anselige menigheder i de fleste store byer i USA.

I 1980 viste en undersøgelse at 68 % af Utahs befolkning officielt er mormoner, og 62 % af indbyggerne i Salt Lake City findes på kirkens medlemsliste. Af denne grund, og fordi området mellem bjergene oprindeligt blev koloniseret af mormonerne, betragtes Salt Lake City som en mormonby og Utah som en mormonstat. Det er dog mest mennesker som bor udenfor staten der betragter den som sådan. De fleste indbyggere tænker sjældent over det, hvad enten de er mormoner eller ej. Der er ingen åbenlys klasseforskel og ingen bevis på religiøs fanatisme. (Der findes mere end 50 forskellige religionssamfund i Salt Lake City). En af Salt Lake Citys mest ansete borgmestre var jøde, og det samme var tilfældet med en af statens fremstående guvernører.

Alle kirkens medlemmer er naturligvis ikke lige aktive. Det er her, som i alle andre store organisationer, således at nogle kun er medlemmer af navn. Alligevel er der et usædvanligt stort antal aktive medlemmer. Indenfor forholdsvis små områder er der visse steder så mange der kommer i kirken at det har været nødvendigt at opdele dem i tre eller flere fuldt organiserede grupper, som hver afholder deres egen møderække, for at der kan være plads til alle i den ene bygning de har til rådighed.

I mange af mormonernes kirkebygninger kommer der op til 4 eller hele 5 grupper medlemmer, med et gennemsnitligt medlemstal på omkring 4-500. Alle kirkebygninger er hver søndag fyldt med travle mennesker fra tidlig morgen til aften, i henhold til et omhyggeligt tilrettelagt skema. På hverdagene benyttes kirkebygningerne blandt andet til sportsaktiviteter, sammenkomster, kulturelle begivenheder, særlige workshops og andagter. Alt dette er omhyggelig planlagt for at undgå konflikter mellem alt det andet der kræver medlemmernes tid. Ved at koncentrere sig mest muligt om de regelmæssige søndagsmøder får kirkens medlemmer imidlertid mere tid i ugens løb til selv at studere, til at tjene andre og til at få et godt udbytte af tiden de har sammen med deres familie. Det stadig stigende medlemstal og den stadig større deltagelse i kirkens møder har gjort det nødvendigt at udvide byggeprogrammet for at følge med i kirkens udvikling.

Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3