Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym
Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Sange
 001.  I hellige som bor på jord
 002.  O, bliv hos mig
 003.  Ved tanken på min Frelser kær
 004.  Kom, alle I Guds mænd
 005.  Lovpris vor store Gud
 006.  Kommer, I Guds børn
 007.  Kom dog alle, store, små
 008.  Kom, kom, Guds folk
 009.  Almagts Gud
 010.  Der er en stund, da ro og fred
 011.  Han elsked' os, vor Fader stor
 012.  Vi vandrer frem mod æren
 013.  Se! Nu ved vandets rand, vi stå
 014.  Min hyrde er Herren
 015.  O Gud, vor hjælp i svundne tid
 016.  Jeg ved, at Herren hjælper mig
 017.  Hvor nådig er Guds lov
 018.  Fader vor i Himlen
 019.  Med undren stor
 020.  Venner, kom!
 021.  O, kom, du konge, kom
 022.  Hvor længe, Herre, hellig, sand
 023.  Mer hellighed giv mig
 024.  Nu lyder atter Jesu Bud
 025.  Jorden med sit blomsterflor
 026.  Hvor stort og hvor skønt
 027.  Kristus dødens lænker brød
 028.  Skønne sommerdage
 029.  Herre, skænk os nu din fred
 030.  Skal vi mødes hist ved floden
 031.  Lovpriser højt vor Frelsers navn
 032.  Zions ungdom
 033.  Han døde, vor Forløser stor
 034.  O sandhedsord, så skønt, så rent
 035.  Nu som dug fra himlen vander
 036.  Jeg trænger til din trøst
 037.  Når mørke mig omringer
 038.  Tak nu, Fader, tak for stunden
 039.  Lover den Herre
 040.  Vildledte sjæl som går
 041.  Lyt nu medens englekor
 042.  Stå frem, du skønne Zion
 043.  Zion er af Gud beskyttet
 044.  Israel, Israel, Gud nu kalder
 045.  Et barn er født i Bethlehem
 45A.  Dejlig er jorden
 046.  Lader Guds ånds stille hvisken
 047.  Hør vor bøn til himlen stige
 048.  Jeg ved, på hvem jeg bygger
 049.  Fuld af gerning er min dag
 050.  Du dødens overvinder
 051.  Kom nu snart, du løftets time
 052.  Jehova, jordens Herre stor
 053.  Kære Frelser, led du mig
 054.  Jesus, min Frelser kær
 055.  Da du styrket fra dit leje
 056.  Stille dagens lys
 057.  Over mørkets dunkle høje
 058.  Syng med fryd af hjertet ud
 059.  Joseph Smiths første bøn
 060.  På bjergets høje top
 061.  Nærmere, Gud, til dig
 062.  O, du salighedens klippe
 063.  Nærmere, Herre, til dig
 064.  O hør, nu lyder frydesang
 065.  Vor lovsang hør, o Gud
 066.  Syng Guds pris hver sjæl
 067.  Morgenrødens stråler
 068.  O Helligånd, mit liv, min lyst
 069.  Himmelske Fader, nådens Gud
 070.  Igen vi står ved Herrens bord
 071.  Ydmygt, Herre, beder vi dig
 072.  Mit lys
 073.  Synes vejen dig lang?
 074.  Se, morgenen nu gryer
 075.  Dølg din harme
 076.  Gode Gud og Fader
 077.  Hvor som helst i verden
 078.  Gør hvad er ret
 079.  Du kan lette hvert et fjed
 080.  En stakkels sorgbetynget mand
 081.  Nu lytter min lille
 082.  Om af trængsel
 083.  O bønnestund
 084.  Fremad, frem mod målet
 085.  Guds Ånd som en ild
 086.  Tak for vor skole
 087.  O, se hvilken kærlighed
 088.  Vær velkommen, søndag morgen
 089.  Sandhed vil vort sind erkende
 090.  Hyrden hos fårene våger
 091.  Se her! En mægtig styrke
 092.  Mester, se uvejret truer
 093.  I dag skinner solen
 094.  Frelseren bød
 095.  Se, vi sår
 096.  Fremad, Herrens stridsmænd
 097.  Priser profeten
 098.  Han lever! Vor forløser stor
 099.  O du bjergland skønt
 100.  Ydmygt med ærbødighed
 101.  Samler solskin
 102.  Lad ej dit hjerte tvivle
 103.  Kære Frelser, vi nu mindes
 104.  Jesus, du som elsker mig
 105.  O Bethlehem, du lille by
 106.  Fader, vi dine børn nu højt i kor
 107.  Der er skønhed her på jord
 108.  Herre, frem for dig vi træde
 109.  Som basuner lyder råbet
 110.  Skal vi svigte vore pagter
 111.  Zions børn og Zions ungdom
 112.  Vi glædes og frydes
 113.  Milde vår og lyse sommer
 114.  Jeg tjener Gud, mens jeg er ung
 114A.  Hør, hvor juleklokken ringer
 115.  Kom nu alle og vær med
 116.  Sæden den såes i morgengry
 117.  Nej, tal ej ondt
 118.  Kære barn, din Gud er nær dig
 119.  Har jeg gjort noget godt
 120.  Foråret har nu mildt sat mig i sinde
 121.  Når mørk og trist du skyen ser
 122.  Min Gud er mit lys
 123.  Den glade dag nu kommet er
 124.  Ej svar endnu på bønnen
 125.  For dig vi komme
 126.  Da sandhedslyset ved Guds magt
 127.  Gud vær' med dig, til vi ses igen
 128.  Glad og muntert lyder barnets sang
 129.  Op al den ting, som Gud har gjort
 129A.  Nu vågne alle Guds fugle små
 130.  Zion sig fryder
 131.  Modigt må vi kæmpe
 132.  Kom, sorgbetyngte sjæl
 133.  Vi hilser dig, du sabbatsdag
 134.  Kom, Israels ældster
 135.  Jeg ved min Fader hisset ved
 136.  O hil dig skønne dag
 137.  Daggryets stråler
 138.  Kom, lytter til profetens røst
 139.  Atter samles vi i skolen i dag
 140.  Kom kun til Herren
 141.  Nu Israels genløser
 143.  Langt, langt herfra
 144.  Hvem er for Herrens sag?
 146.  Det er så skønt, min Gud min Drot
 147.  Kastes du på bølgen om
 149.  Vi vil forstå, men ikke her
 152.  Bøn er et hjertes indre sang
 153.  Et grønklædt højdedrag
 154.  Fryd dig, o jord
 155.  Barn Jesus i en krybbe lå
 156.  Led os, o du vor Jehova
 157.  Fra himlens høje hvælv
 159.  Jeg går, hvor du sender mig hen
 166.  Så sikker en grundvold
 184.  Hav tak for profeten du sendte
 205.  Kong Kristian
 206.  Der er et yndigt land
 207.  I Danmark er jeg født
 217.  Har hånd du lagt på Herrens plov
 219.  Vor Gud han er så fast en borg
 226.  Den store mester kommer
 227.  Den store visdom, kærlighed
Sangbøger
· Sange
Opslag
· Emner
Information
· MIDI
· MP3