Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym
Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Salmer og sange
 001.  Nu dagen gryr
 002.  Guds Ånd som en ild
 003.  Vi glædes og frydes
 004.  På bjergets høje top
 005.  Nu Israels genløser
 006.  Fra himlens høje hvælv
 007.  Vi vil prise Zion
 008.  Himmelske Fader, nådens Gud
 009.  Israel, Israel, Gud nu kalder
 010.  Vi lytter til proferens røst
 011.  Vi be´r til Gud for dig
 012.  Velsign du vor profet
 013.  Hav tak for profeten du sendte
 014.  Almagts Gud
 015.  En stakkels sorgbetynget mand
 016.  Kom, kom, Guds folk
 017.  Priser profeten
 018.  Joseph Smiths første bøn
 019.  Kom nu snart, du løftets time
 020.  Kommer, I Guds børn
 021.  O, kom, du konge, kom
 022.  Alting som Gud har skabt
 023.  Den store mester kommer
 024.  Herre, vi dit navn prise
 025.  O, Himlens konge stor og vis
 026.  Vor Gud han er så fast en borg
 027.  Lovpris vor store Gud
 028.  O, glæd dig nu vor jord!
 029.  O, lyt nu til min stemme
 030.  Lover den Herre
 031.  Syng Guds pris hver sjæl
 032.  For dig vi komme
 033.  Kom, lad os prise Gud
 034.  Jeg priser Gud
 035.  O Gud, din hånd
 036.  Led os, o du vor Jehova
 037.  Fædrenes tro
 038.  Så sikker en grundvold
 039.  O store Gud
 040.  Jorden med sit blomsterflor
 041.  O Gud, lyt nu, mens Zion dig priser
 042.  Min Gud er mit lys
 043.  For det skønne her på jord
 044.  Kære barn, din Gud er nær dig
 045.  Løft taknemmelig din røst
 046.  Vi pløjed og vi så'de
 047.  Nu falmer skoven
 048.  Nu takker alle Gud
 049.  Dejlig er jorden
 050.  Led, milde lys
 051.  Jeg trænger til din trøst
 052.  Nærmere, Herre, til dig
 053.  Nærmere, Gud, til dig
 054.  Mester, se uvejret truer
 055.  Herre, frem for dig vi træde
 056.  Min hyrde er Herren
 057.  Jeg ved, at Herren hjælper mig
 058.  Herre, forløser af min ånd
 059.  I Himlens glans
 060.  Kom kun til Herren
 061.  Kære Frelser, led du mig
 062.  Frelseren bød
 063.  Mer hellighed giv mig
 064.  Kom, sorgbetyngte sjæl
 065.  Hvor kan jeg finde fred?
 066.  O Helligånd, mit liv, min lyst
 067.  Vær kun ydmyg
 068.  Hvor nådig er Guds lov
 069.  Jeg på Kristus tror
 070.  Han lever! Vor forløser stor
 071.  Ved Helligåndens vidnesbyrd
 072.  Da du styrket fra dit leje
 073.  Ved tanken på min Frelser kær
 074.  Der er en stund, da ro og fred
 075.  Bøn er et hjertes indre sang
 076.  Ej svar endnu på bønnen
 077.  Fader i Himlen
 078.  O bønnestund
 079.  Fader i Himlen
 080.  Lader Guds ånds stille hvisken
 081.  Jeg ved, at min Forløser er Guds søn
 082.  Løft din stemme glad og ren
 083.  Det er så skønt, min Gud min Drot
 084.  Vi mødes i sagtmodighed
 085.  Nu som dug fra himlen vander
 086.  Den signede dag med fryd vi ser
 087.  Morgenstund har guld i mund
 088.  Nu titte til hinanden
 089.  I østen stiger solen op
 090.  Op al den ting, som Gud har gjort
 091.  Nu vågne alle Guds fugle små
 092.  Gud vær' med dig, til vi ses igen
 093.  Herre, skænk os nu din fred
 094.  Fader vor i Himlen
 095.  Dit ord, o Gud, har rørt vor ånd
 096.  Tak nu, Fader, tak for stunden
 097.  O, bliv hos mig
 098.  O bliv hos mig i denne nat
 099.  Nu er dagen gået
 100.  Når de lange skygger falder
 101.  Lovpriser højt vor Frelsers navn
 102.  Ydmygt, Herre, beder vi dig
 103.  Kære Fader, hør vor bøn
 104.  Jeg ved, på hvem jeg bygger
 105.  Jesus af Nazaret
 106.  Ydmygt med ærbødighed
 107.  På Golgata
 108.  Hvor skønt det er at dvæle ved
 109.  Mens brød og vand vi nyder her
 110.  Igen vi står ved Herrens bord
 111.  Han elsked' os, vor Fader stor
 112.  Vor Frelser sig på korset gav
 113.  Han døde, vor Forløser stor
 114.  O, se hvilken kærlighed
 115.  Et grønklædt højdedrag
 116.  Den store visdom, kærlighed
 117.  Til minde om den korsfæstede
 118.  Jesus vil i herlighed
 119.  Krist stod op af døde
 120.  Du dødens overvinder
 121.  Jesus Kristus er opstanden
 122.  Kristus dødens lænker brød
 123.  Daggryets stråler
 124.  Fryd dig, o jord
 125.  O, kom hver en trofast
 126.  Engle fra Guds himmelsal
 127.  Stille nat, hellige nat
 128.  Glade jul, dejlige jul
 129.  Født hos dyrene i stalden
 130.  Barn Jesus i krybben
 131.  O Bethlehem, du lille by
 132.  Lyt nu medens englekor
 133.  Langt, langt herfra
 134.  Barn Jesus i en krybbe lå
 135.  Et barn er født i Bethlehem
 136.  Julen har englelyd
 137.  Kimer, I klokker
 138.  Dejlig er den himmel blå
 139.  Vær velkommen, Herrens år
 140.  Kom dog alle, store, små
 141.  Fordi du gi'r mig alt
 142.  Benyt de lyse dage
 143.  Har jeg gjort noget godt
 144.  Hyrden hos fårene våger
 145.  Fuld af gerning er min dag
 146.  Vi vandrer frem mod æren
 147.  Du kan lette hvert et fjed
 148.  I dag skinner solen
 149.  Der er solskin i min sjæl i dag
 150.  Samler solskin
 151.  Hvor som helst i verden
 152.  Frelser, jeg vil følge dig
 153.  Gør hvad er ret
 154.  Velsign hver søn og datter, Gud
 155.  Vælg kun ret
 156.  Glem ej, at hver og en har ret
 157.  Se, vi sår
 158.  Du, som dadler og fordømmer
 159.  Nej, tal ej ondt
 160.  Pris Gud, fra hvem hvert gode kom
 161.  Kastes du på bølgen om
 162.  Lad os stævne frem
 163.  Fremad, Herrens stridsmænd
 164.  Tjenere for Himlens konge
 165.  Modigt må vi kæmpe
 166.  Kom nu alle og vær med
 167.  Skal vi svigte vore pagter
 168.  Så fast som de evige bjerge
 169.  Som Zions ungdom vi står fast
 170.  O hør, nu lyder frydesang
 171.  O, du salighedens klippe
 172.  Zions ungdom
 173.  Hvem er for Herrens sag?
 174.  Gå frem med tro
 175.  Hvor stort og hvor skønt
 176.  Alle nationer Herren har kaldt
 177.  Undervise ret ved ånden
 178.  Jeg går, hvor du sender mig hen
 179.  Sandhed vil vort sind erkende
 180.  O sig, hvad er sandhed?
 181.  Et skønt og helligt sted
 182.  Jernstangen
 183.  Når jeg dine skrifter søger
 184.  Vær velkommen, søndag morgen
 185.  Vi vil forstå, men ikke her
 186.  Skal vi mødes hist ved floden
 187.  Kærlighed er lysets kilde
 188.  Altid frejdig
 189.  O min Fader
 190.  Der er skønhed her på jord
 191.  O kærlighed, det største bud
 192.  Hjemmet bliver Himlen lig
 193.  Ingen er så tryg i fare
 194.  Vores familie kan være sammen for evigt
 195.  Jeg er Guds kære barn
 196.  Jeg ved min Fader lever
 197.  Hold Guds befalinger
 198.  Lær mig at leve i lyset
 199.  Elsker hverandre
 200.  Som søstre i Zion
 201.  Kom, Israels ældster
 202.  Kom, alle I Guds mænd
Sangbøger
· Sange
Opslag
· Emner
Information
· MIDI
· MP3