Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym
Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Hyrden hos fårene våger
Sangen findes i følgende sangbøger:

  · Salmer og sange (144)
  · Sange (90)
Sangbøger
· Sange
Opslag
· Emner
Information
· MIDI
· MP3