Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym
Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Generelt om søgninger

På kristus.dk kan du søge i vores tekst-database, hvod du kan finde specifikke dokumenter som du allerede kender til, eller nyt materiale - f.eks. om et bestemt emne.

Det er derfor en god idé at du overvejer dine søgninger nøje, inden du opgiver at finde det du søger. Stil dig selv spørgsmål som:

1. Hvilke forskellige ord bliver ofte brugt i denne sammenhæng?
2. Hvilke ord vil begrænse søgeresultatet på en positiv måde? 3. Kan jeg begrænse min søgning til en bestemt gruppe tekster?

1. Find ord som ofte bruges inden for emnet

Det er ikke altid lige nemt at finde tekster som omhandler et bestemt emne, når du kun kan søge efter de ord som forekommer i teksten. Derfor vil det være en god idé at overveje hvilke forskellige ord, som ofte bliver brugt i tekster som behandler et emne.

Hvis du f.eks. søger informationer om tiende, vil det sikkert være hensigtsmæssigt også at søge efter ordet offer Tænk også på at tiende også kan stå som tienden eller tiendedel. En søgning efter information om tiende, kunne se således ud: tiende* offer*.

Læs mere og fritekst søgninger.

2. Hvilke ord vil begrænse søgeresultatet

Indførelsen af søgninger i store tekstmængder, har skabt en ny problemstilling i forhold til tidligere; hvor man førhen var glad for i det hele taget at finde information, er problemet i dag, at man finder for meget! Alle som søger på internettet i de populære søgemaskiner kender dette problem.

Selv og tekstmængderne på kristus.dk ikke kan sammenlignes med de store generelle index på internettet, er den alligevel én af de største private samlinger i Danmark; derfor vil du også her, opleve ovenstående problemstilling.

Overvej der nøje i hvilke forskellige sammenhæng et ord typisk benyttes. Find derpå ord som ofte forekommer i en sammenhæng du IKKE ønsker i dit søgeresultat. For at angive ord som IKKE må forekomme i teksten, skriver du et - (minus) foran ordet, f.eks. -krig

Læs mere og fritekst søgninger.

3. Begræns søgningen til en bestemt gruppe tekster

På søge-formularen kan du vælge hviklen type tekster som din søgning vil omfatte, og hvilke sprog som du vil benytte.

Skrifterne indeholder Det Gamle og Nye Testamente, Mormons Bog, Lære og Pagter samt Den Kostelige Perle. Standardværkerne findes på dansk, engelsk og svensk.

Bøger betyder stort set alle andre tekster, bortset fra de nedenfor nævnte. Det kan f.eks. være bøger, lektiehæfter, pjecer og større artikler. Bøgerne findes på dansk og engelsk.

Tidsskrifter er betegnelsen for fortløbende publikationer som aviser og magasiner. På dansk har jeg en mindre gruppe konferencetaler fra kirkens general-konferencer som udgives to gange årligt. På engelsk har jeg to historiske avis-samlinger fra kirkens første år.

Sangtekster siger næsten sig selv - det er tekster fra kirkens almindeligt anvendte salmebøger. Denne samling er stadig meget mangelfuld.

Opslagsværker har jeg i øjeblikket kun to af, Bible Dictionary og Church Chronology (to 1913), begge på engelsk.

Find
Hjælp