Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym
Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Mesterskriftsted
Bog: Mormons Bog
Reference: Jakob 2:18-19
Overskrift: Søg Guds rige, før I søger rigdom.
Tekst: 18. Men førend I søger efter rigdom, søg Guds rige. 19. Og efter at I har fået håb i Kristus, skal I få rigdomme, om I søger dem i den hensigt at gøre godt, at klæde den nøgne, at føde den sultne, at sætte de fangne fri og at bringe den syge og nødlidende lindring.
Historie: Efter Nephis død instruerede Herren profeten Jakob om at drage til templet og advare folket om de konsekvenser, deres ugudelighed ville få.
Lærdomme: Søg først efter de ting, der hører Gud til, og brug så verdens rigdomme til at gøre godt.
Missionering: Hjælp et ikke-medlem til at påskønne betydningen af evangeliet i forhold til verdens rigdomme.
Personlig: Anstreng dig for at opnå et vidnesbyrd om Kristus. Når du sætter Kristus først i dit liv, vil du bruge al den rigdom, du eventuelt vil opnå, til at gøre godt.
Bøger
·