Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym
Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Mesterskriftsted
Bog: Mormons Bog
Reference: 2. Nephi 32:8-9
Overskrift: Bed altid og bliv ikke træt.
Tekst: 8. Og nu, mine elskede brødre, jeg mærker, at I stadig grubler i hjertet, og det bedrøver mig, at jeg skal tale angående disse ting. Thi dersom I vil give agt på ånden, som lærer mennesket at bede, da vil I vide, at I bør bede, thi den onde ånd lærer ikke kennesket at bede men lærer, at det ikke skal bede. 9. Men se jeg siger jer, at I altid bør bede og ikke blive trætte, og at I ikke må udrette noget for Herren uden først at bede til Faderen i Kristi navn, at han vil hellige jeres gerninger for jer, så at jeres gerninger må blive til jeres velfærd.
Historie: Nephi blev mod slutningen af sit liv bekymret over menneskenes tendens til at misforstå det, der vedrører Gud.
Lærdomme: Helligånden lærer os at bede. Djævelen lærer os, at vi ikke skal bede. Vi skal altid bede, så alt, hvad vi gør, kan være acceptabelt for Herren.
Missionering: Hjælp en undersøger til at indse, at Satan ikke ønsker, at han skal bede om kundskab om, at Joseph Smith er en profet.
Personlig: Bed hver eneste dag, selv når du fristes kraftigt til ikke at gøre det.
Bøger