Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym
Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Mesterskriftsted
Bog: Mormons Bog
Reference: 2. Nephi 28:7-9
Overskrift: Mange vil sige: Æd, drik og vær glad.
Tekst: 7. Ja, der skal være mange, der skal sige: Æd, drik og vær lystig, thi i morgen skal vi dø, og det skal gå os godt. 8. Og der skal også være mange, der skal sige: Æd, drik og vær lystig, men frygt alligevel Gud, thi han vil retfærdiggøre dig, selv om du begår en lille synd, ja, lyv lidt, drag fordel af din næstes ord og grav en grav for ham; der er intet ondt deri. Og gør alle disse ting, for i morgen skal vi dø; og dersom vi findes skyldige, vil Gud slå os med nogle få slag, og til sidst vil vi blive frelst i Guds rige. 9. Ja, der skal findes mange, som på denne måde skal lære falske, forfængelige og tåbelige lærdomme, og skal være opblæst i hjertet og søge dybt for at skjule deres anslag for Herren, og deres gerninger skal være i mørket.
Historie: Nephi profeterede om de filosofier, der ville blive fremherskende i verden i de sidste dage.
Lærdomme: I de sidste dage vil mange sige, at det ikke skader at begå en lille synd.
Missionering: Undervis et ikke-medlem i, at små synder kan afholde os fra at komme ind i Guds rige.
Personlig: Hold fra i dag op med at begå nogle såkaldte småsynder.
Bøger