Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym
Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Mesterskriftsted
Bog: Mormons Bog
Reference: 2. Nephi 9:28-29
Overskrift: At være lærd er godt, hvis du adlyder Guds råd.
Tekst: 28. O, hvor underfundig er ikke den ondes anslag! O, hvor stor er ikke menneskenes forfængelighed, skrøbelighed og dårskab! Når de er lærde, tror de, at de er vise, og de lytter ikke til guds råd, men de tilsidesætter det; thi de mener, at de ved det af sig selv, af vilken grund deres visdom er dårskab, og den gavner dem intet. Og de skal forgå. 29. Men der er godt at være lærd, når man lytter til Guds råd.
Historie: Jakob underviste det nephitiske folk, efter at han var kaldet af Gud og ordineret af Nephi.
Lærdomme: Det er godt at opnå kundskab, hvis du følger Guds råd.
Missionering: Bær vidnesbyrd om, at Guds råd er bedre end menneskets visdom.
Personlig: Vurdér det, du lærer i skolen, ved hjælp af det, du lærer i skrifterne.
Bøger